“Znanja ni mogoče nikomur dati. Človeka je mogoče le usmeriti, da ga najde v sebi.”
(Galileo Galilei)

Osnovna šola Prevole

Novice – vrtec

13. 03. 2023

Vizija šole

V prijetnem, varnem in ustvarjalnem vzdušju ter v sodelovanju s starši želimo vzgajati in usmerjati učence k odgovornosti, delavnosti, spoštljivosti in strpnosti. Stremimo k podajanju kakovostnega znanja in spodbujanju kritičnega mišljenja, pozitivne samopodobe ter krepitvi samostojnosti učencev s kančkom zavedanja svojih korenin.

Vizija vrtca

Skupaj se bomo trudili ustvarjati prijetno vzdušje in ob upoštevanju vzgojnih načel tkali zdrave vezi med vrtcem in družinskim življenjem.

Naš glavni cilj je težiti h kakovostnemu pedagoškemu delu in materialnim izboljšavam ter vnašati novosti na osnovi obstoječega stanja. Nič ni tako dobro, da ne bi potrebovalo izboljšav, saj smo v Evropi in morali bomo slediti skupnim ciljem v dobro nas vseh.

Težave na spletu? Bi se komu zaupal?

Anonimno, zaupno in brezplačno svetovanje za otroke in mladostnike.  116 111


Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.