“Znanja ni mogoče nikomur dati. Človeka je mogoče le usmeriti, da ga najde v sebi.”
(Galileo Galilei)

Osnovna šola Prevole

Vizija šole

V prijetnem, varnem in ustvarjalnem vzdušju ter v sodelovanju s starši želimo vzgajati in usmerjati učence k odgovornosti, delavnosti, spoštljivosti in strpnosti. Stremimo k podajanju kakovostnega znanja in spodbujanju kritičnega mišljenja, pozitivne samopodobe ter krepitvi samostojnosti učencev s kančkom zavedanja svojih korenin.

Vizija vrtca

Skupaj se bomo trudili ustvarjati prijetno vzdušje in ob upoštevanju vzgojnih načel tkali zdrave vezi med vrtcem in družinskim življenjem.

Dan varne rabe interneta - 9. februar 2016 Zdrava šola Shema šolsko sadje zelenjava

Naš glavni cilj je težiti h kakovostnemu pedagoškemu delu in materialnim izboljšavam ter vnašati novosti na osnovi obstoječega stanja. Nič ni tako dobro, da ne bi potrebovalo izboljšav, saj smo v Evropi in morali bomo slediti skupnim ciljem v dobro nas vseh.

Težave na spletu? Bi se komu zaupal?

Anonimno, zaupno in brezplačno svetovanje za otroke in mladostnike.  116 111


TOM telefon

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


EU Skladi
Dostopnost