“Znanja ni mogoče nikomur dati. Človeka je mogoče le usmeriti, da ga najde v sebi.”
(Galileo Galilei)

Osnovna šola Prevole

Novice – šola

19. 12. 2017

18. 12. 2017

Vizija šole

Izobrazba in vzgoja naj bosta temelj, drugačnost naj bo vodilo, rešen problem zadovoljstvo.


Vizija vrtca

Skupaj se bomo trudili ustvarjati prijetno vzdušje in ob upoštevanju vzgojnih načel tkali zdrave vezi med vrtcem in družinskim življenjem.

Naš glavni cilj je težiti h kakovostnemu pedagoškemu delu in materialnim izboljšavam ter vnašati novosti na osnovi obstoječega stanja. Nič ni tako dobro, da ne bi potrebovalo izboljšav, saj smo v Evropi in morali bomo slediti skupnim ciljem v dobro nas vseh.