Vizitka

OSNOVNA ŠOLA PREVOLE

Prevole 32

8362 HINJE

ravnatelj: Draženko Šolaja
svetovalna delavka: Mojca Podpadec

Kontakt: GSM: 040 464 190

ravnatelj: 07 3885 290
tajnica: 07 3885 292
svetovalna služba: 07 3885 295
zbornica: 07 3885 293
knjižnica 07 3885 294
vrtec 07 3885 296
kuhinja: 07 3885 297
E-pošta: o-prevole.nm@guest.arnes.si

davčna številka: 69795819
matična številka: 5086272

TRR: SI56 0110 0600 8339 016

Šolski okoliš

V šolski okoliš našega zavoda spadajo naslednje vasi: Lazina, Hrib pri Hinjah, Hinje, Pleš, Prevole, Žvirče, Ratje, Lopata, Sela pri Hinjah, Vrh pri Hinjah in Visejec.

Ustanovitelj zavoda

Osnovno šolo Prevole je ustanovila občina Žužemberk z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prevole z dne 29. 9. 2000, objavljeno v UL št. 93, dne 12. 10. 2000 (10. 11. 2000).

 

NOTRANJA PRIJAVA KRŠITEV IN ZAŠČITA PRIJAVITELJA

Dostopnost