Pouk

Vzgojno-izobraževalna dejavnost na šoli se izvaja v okviru obveznega in razširjenega programa za devetletko. Pedagoški delavci smo skupno načrtovali: pričetek pouka, dnevno razporeditev dela (prilagojena programu dela in krajevnim razmeram), prevoz učencev, organizacijo podaljšanega bivanja, jutranje varstvo in varstvo vozačev.

Jutranje varstvo se prične ob 6.50 in traja do 7.50, popoldansko varstvo vozačev se prične ob 14.15 in se konča z odhodom zadnjega kombibusa ob 15.15 uri.

URA OD DO
1. ura 7.55 8.40
2. ura 9.00 9.45
3. ura 9.50 10.35
4. ura 10.45 11.30
5. ura 11.35 12.20
6. ura 12.40 13.25
7. ura 13.30 14.15
8. ura 14.15 15.45
Dostopnost