Dan v vrtcu

Kako preživimo dan v našem vrtcu

Vrata našega vrtca se odprejo ob 6.00 uri zjutraj. Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovoru, igri s priljubljenimi igračami, jutranjemu počitku, če ga otrok še potrebuje ali želi. Otroci zajtrkujejo ob 8.00 uri, nato sledi ob 10.00 sadna malica in ob 11.45 kosilo, med 14.00 in 14.30 uro pa je popoldanska malica.

V dopoldanskem času potekajo vodene in spontane dejavnosti. Vzgojiteljice in pomočniki otrokom pripravljajo različne dejavnosti in vsebine, ki jih otroci soustvarjajo glede na želje, sposobnosti in razpoloženja. Vzgojiteljice in pomočniki so ves čas z otroki in med otroki kot usmerjevalci in vzgled za prijetno in prijazno komunikacijo.

Veliko dejavnosti se izvaja zunaj, ko otroci spoznavajo in osvajajo osnovne elemente gibanja na igrišču, saj jim to omogoča lepo urejeno okolje. Vsakodnevno življenje zajema tudi spoznavanje bližnje okolice z vsemi naravnimi življenjskimi okolji: gozd, travnik, sadovnjak in vrt.

Veliko časa v vrtcu je namenjenega pridobivanju izkušenj preko različnih dejavnosti, ko otrok raziskuje, preizkuša, vzpostavlja medsebojne interakcije z vrstniki in odraslimi, komunicira na različne načine, spoznava sebe in svoje sposobnosti ter vlogo v skupini.

Čas počitka na ležalnikih po kosilu je prilagojen vsakemu posamezniku in njegovi potrebi. Skupaj pripravimo ležišče in vsak pripravi odejo ter ljubkovalno igračo ter si izbere prostor, kjer mu je najlepše. Otroci zaspijo ob zvokih umirjene razpoloženjske glasbe in ob pripovedovanju pravljice.

Popoldanska malica je po počitku in igre na željo otrok po kotičkih. Odhodi domov se začnejo po 14.00 uri, vrtec pa se zapre ob 16.00 uri.

Dostopnost