Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda, in sicer v okviru ministrstva (36 ur). Učenci so v OPB od konca pouka do 15.40 ure. V tem času imajo kosilo, organizirano učenje, športne aktivnosti in druge sprostitvene dejavnosti (sprehodi, delo na računalniku – temu bomo še posebej namenili pozornost, usmerjen prosti čas, razne delavnice, neusmerjen prosti čas…).

Jutranje varstvo

Za učence prvega in drugega razreda imamo organizirano jutranje varstvo skupaj z drugimi učenci od 5.55 do 7.55. Otroci imajo na razpolago razne sprostitvene igre, igrače, barvice, na policah pa zanimive slikanice in lutke.

Varstvo vozačev

Za vse vozače je organizirano jutranje varstvo v jedilnici (v času korona ukrepov v razredih) in popoldansko varstvo v avli šole ali na igrišču pred šolo pod vodstvom dežurnih učiteljev.

Dostopnost