Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda, in sicer v okviru ministrstva (dva oddelka). Učenci so v OPB od konca pouka do 15.45 ure. V tem času imajo kosilo, organizirano učenje, športne aktivnosti in druge sprostitvene dejavnosti (sprehodi, delo na računalniku, gledanje videokaset in poslušanje glasbe, razne delavnice).

Jutranje varstvo

Za učence prvega in drugega razreda imamo posebej organizirano jutranje varstvo v vrtcu. Otroci imajo na razpolago razne sprostitvene igre, igrače, kasetnik in televizor z videorekorderjem, na policah pa zanimive slikanice in lutke.

Varstvo vozačev

Za vse vozače je organizirano jutranje varstvo v jedilnici in popoldansko varstvo v avli šole ali na igrišču pred šolo pod vodstvom dežurnih učiteljev.