Pravila obnašanja v jedilnici

Čas prehranjevanja

  • Zajtrk/malica: 8.00 – vrtec, 1. in 2. r.; 8.40 – 3.-9.r.
  • Dopoldanska malica za vrtec: 10.00
  • Kosilo – topli obrok: 11.45 – vrtec , 1. in 2. r.; 12.20 – 3.-9.r.
  • Sadje za vse učence: 13.30-14.30
  • Popoldanska malica za vrtec: 13.30

Pravila pri jedi

Malica

  • kot repete učenci dobijo samo kruh.

Kosilo

  • juha: kdor ne je juhe, sedi pri mizi in ob 12.25 gre lahko po glavno jed
  • glavna jed: repete, ob 12.30, lahko vsak dobi samo enkrat, prav tako sok, če je pri kosilu. Trajne pekovske izdelke (grisini, žitne ploščice…) in sadje, ki mu je dodeljeno pri posameznem obroku lahko učenec vzame s seboj, če ga ne more pojesti, vendar jih ni dovoljeno jesti v času pouka.

Sadje

  • od 13.30 do 14.30 vsak učenec lahko dobi v jedilnici eno jabolko, vzame ga lahko le zase;
  • v jedilnico hodijo učenci v copatih.

Pri mizi se obnašamo kulturno in upoštevamo navodila učitelja!

Med jedjo ne govorimo glasno!

Plačevanje

Denar za malico pobira računovodkinja vsak dan od 7.30 do 7.50 zjutraj v pisarni.

Starše naprošamo, da skušajo redno poravnati plačilo malice, in sicer v drugi polovici meseca od 20. dne dalje. Glede nejasnosti pri plačilih se starši obrnejo na ravnatelja ali razrednika. Če starši ne poravnajo plačilo obroka v treh mesecih, bomo vložili zahtevo za sodno izterjavo.

Starši lahko poravnajo cene obrokov tudi tako, da denarna sredstva nakažejo na račun: SI 56 0139 3603 0688 591