Svet staršev

Predstavnike staršev v Svetu staršev volijo starši na roditeljskem sestanku ob začetku vsakega šolskega leta.

Člani Sveta staršev, ki so bili izvoljeni na roditeljskem sestanku dne 20. 9. 2018

  • Vrtec: Kristina Papež in Robert Novak
  • 1. – 2. razred: Helena Smej, nam. Dejan Horvat
  • 3. – 4. razred: Nataša Škufca, nam. Irena Špiler
  • 5. – 6. razred: Mojca Huber, nam. Andreja Zore
  • 7.  razred: Alenka Slak, nam. Anica Pelc
  • 8. in 9. razred: Pavla Muhič, nam Nataša Turk
  • Predsednik: Robert Novak
  • Namestnik: Helena Smej
  • Zapisnikar: Nataša Škufca

Trije člani so imenovani v Svet šole. Zastopajo osnovnošolske in predšolske otroke. Naloge Sveta staršev so opredeljene v Pravilih zavoda.

Svet staršev bo sklican po potrebi. Analizirali bodo delo šole kot celote, kakor tudi učne in vzgojne rezultate naših učencev. Velik poudarek bomo dali prevozom otrok v šolo in njihovo varnost v šoli in njeni okolici. Skupno bomo skrbeli za zdravo prehrano otrok.