Svet staršev

Predstavnike staršev v Svetu staršev volijo starši na roditeljskem sestanku ob začetku vsakega šolskega leta.

Člani Sveta staršev, ki so bili izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu 2020/2021

  • Vrtec: Špela Blatnik in Damjan Novak
  • 1. – 2. razred: Uroš Nose
  • 3. – 4. razred: Nataša Škufca
  • 5. – 6. razred: Mojca Huber
  • 7.  razred: Renata Nose
  • 8. in 9. razred: Pavla Muhič
  • Predsednik: Damjan Novak
  • Namestnik:
  • Zapisnikar: Nataša Škufca

Trije člani so imenovani v Svet šole. Zastopajo osnovnošolske in predšolske otroke. Naloge Sveta staršev so opredeljene v Pravilniku o delovanju Sveta staršev OŠ Prevole.

Svet staršev bo sklican najmanj 3x v šolskem letu oziroma po potrebi. Analiziral bo delo šole kot celote, kakor tudi učne in vzgojne rezultate naših učencev. Velik poudarek bomo dali prevozom otrok v šolo in njihovo varnost v šoli in njeni okolici. Skupno bomo skrbeli za zdravo prehrano otrok.