Svet staršev

Predstavnike staršev v Svetu staršev volijo starši na roditeljskem sestanku ob začetku vsakega šolskega leta.

Člani Sveta staršev, ki so bili izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu 2021/2022

  • Vrtec: Nika Papež in Sabina Muhič   (nika.papez@gmail.com   saboinc@gmail.com)
  • 1. – 2. razred: Damjan Novak  (d7novak@gmail.com)
  • 3. – 4. razred: Uroš Nose          (urosnose@gmail.com)
  • 5. – 6. razred: Pavla Muhič      (pavlimuhic7@gmail.com)
  • 7.  razred: Andreja Vidmar      (andreja.vidmar39@gmail.com)
  • 8. in 9. razred: Renata Nose    (renata.nose@gimnm.org)
  • Predsednik: Damjan Novak
  • Namestnik:
  • Zapisnikar: Renata Nose

Trije člani so imenovani v Svet šole. Zastopajo osnovnošolske in predšolske otroke. Naloge Sveta staršev so opredeljene v Pravilniku o delovanju Sveta staršev OŠ Prevole.

Svet staršev bo sklican najmanj 3x v šolskem letu oziroma po potrebi. Analiziral bo delo šole kot celote, kakor tudi učne in vzgojne rezultate naših učencev. Velik poudarek bomo dali prevozom otrok v šolo in njihovo varnost v šoli in njeni okolici. Skupno bomo skrbeli za zdravo prehrano otrok.

Dostopnost