Kulturni dnevi

TRETJE TRILETJE (3)

 • obisk samostana v Stični
 • jelkovanje (dec.)
 • gledališka ali glasbena predstava

DRUGO TRILETJE (3)

 • obisk samostana v Stični
 • jelkovanje (dec.)
 • gledališka ali glasbena predstava

PRVO TRILETJE (4)

 • obisk samostana v Stični
 • jelkovanje (dec.)
 • gledališka ali glasbena predstava
 • igre vlog in izdelava lutk (1.-2. r)
 • pletenje košar in steklopihaštvo (3. r)