Za starše – vrtec

Občinski svet Občine Žužemberk je na predlog Osnovne šole Prevole na 17. redni seji dne 6.10.2022 sprejel Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk. S tem sklepom je cena za program predšolske vzgoje v Vrtcu Prevole za prvo starostno obdobje 450,96 € in za za drugo starostno obdobje 377, 38 € mesečno. Stroški živil za otroka iz Vrtca Prevole znašajo dnevno 2,30 €.

Cene programov se uporabljajo od 1.10.2022 dalje.

Dostopnost