Zaposleni

Učitelji

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE, KI POUČUJEJO NA RAZREDNI STOPNJI

 

Učitelj Razred/predmet
Mojca Gumilar, Alenka Butala 1. in 2. razred
Amalija Zajc, Marjetka Pintar 3. in 4. razred, OPB
Alenka Butala, Marjetka Pintar, Patricija Glinšek 5. in 6. razred, OPB
Bernarda Jesih 1. – 5. razred TJA, OPB
Žiga Jernejčič 3. do 5. razred GUM, OPZ
Damir Pirc 4. – 6. razred NTE
Andreja Šilc Mihelič OPB

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE, KI POUČUJEJO NA PREDMETNI STOPNJI

 

Učitelj Poučuje Razrednik
Jerneja Lovšin Dodič MAT, DDP, TIT, OGU, ID
Irena Blatnik SLJ, GLK, 8. in 9. razred
Alenka Butala GOS, Vodja šolske prehrane
Bernarda Jesih TJA, OPB, DDP
Žiga Jernejčič GUM, PZ, GLP 7. razred
Gregor Torkar ZGO
Monika Zaviršek ŠPA 7. – 9. razred

 

Damir Pirc FIZ, ID
Tanja Zupančič BIO
Marjetka Pintar LUM
Mojca Podpadec GEO, DKE, Svetovalno delo
Andreja Šilc Mihelič KEM, NAR, DDP, ID, Knjižničar
Draženko Šolaja ŠPO, ŠSP, OPB, KT, ravnatelj
Natalija Gruden ZGO, GEO, BIO
Matevž Kegel Računalnikar, ID

Zaposleni v predšolskem varstvu

  • Mojca Hočevar, Urška Fabjan in Vesna Fabjan opravljajo delo vzgojiteljic v treh oddelkih vrtca.
  • Jožica Gačnik, Tamara Plot in Teja Kunšek so pomočnice v 2,5 oddelkih vrtca.

 

Administrativno in tehnično osebje

Hišnik in voznik Dejan Butala
Kuharica Lidija Kozole
Čiščenje šolskih prostorov Milena Fabjan in Jasna Strah (delno)
Čiščenje vrtca Dragica Doles (60% DČ)
Kuhinjska pomočnica Jasna Strah (delno)
Računovodska, tajniška, administratorska dela opravlja Ana Boben
Dostopnost