Zaposleni

Učitelji

 

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE, KI POUČUJEJO NA RAZREDNI STOPNJI

 

Učitelj Kontakt Poučuje
Alenka Butala alenka.butala@osnovnasolaprevole.si 2. razred, KT, GOS, Vodja prehrane
Mojca Gumilar mojca.gumilar@osnovnasolaprevole.si 1. razred
Natalija Novak natalija.novak@osnovnasolaprevole.si 4. razred, 5. razred, LUM
Nataša Stanišić natasa.stanisic@osnovnasolaprevole.si 3. razred, 4. razred

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE, KI POUČUJEJO NA PREDMETNI STOPNJI

 

Učitelj Kontakt Poučuje
Andreja Šilc Mihelič andreja.silcmihelic@osnovnasolaprevole.si NAR, KEM, Knjižničar
Damir Pirc damir.pirc@osnovnasolaprevole.si NTE, OGL, FIZ
Draženko Šolaja drazenko.solaja@osnovnasolaprevole.si TIT, ŠPO, Ravnatelj
Gregor Torkar gregor.torkar@osnovnasolaprevole.si  ZGO, GEO
Irena Blatnik irena.blatnik@osnovnasolaprevole.si SLJ, ŠNO
Marija Oblak marija.klavz@osnovnasolaprevole.si DSP
Marijana Elena Stanko marijana-elena.stanko@osnovnasolaprevole.si TJA, DDP
Marijana Šarić marijana.saric@osnovnasolaprevole.si DSP
Matevž Kegel matevz.kegel@osnovnasolaprevole.si UBE, Računalnikar
Mojca Podpadec mojca.podpadec@osnovnasolaprevole.si Svetovalno delo, GEO, DKE, ISP
Patricija Jerman patricija.jerman@osnovnasolaprevole.si ŠPO
Sanja Žontar sanja.zontar@osnovnasolaprevole.si MAT, DDP
Tanja Zupančič tanja.zupancic@osnovnasolaprevole.si BIO
Žiga Jernejčič ziga.jernejcic@osnovnasolaprevole.si GUM, ANI

Zaposleni v predšolskem varstvu

  • Mojca Hočevar, Urška Fabjan, Vesna Fabjan in Klara Cvetković opravljajo delo vzgojiteljic v treh oddelkih vrtca.
  • Jožica Gačnik, Irena Novak in Teja Kunšek so pomočnice v 2,5 oddelkih vrtca.

 

Administrativno in tehnično osebje

Hišnik in voznik Dejan Butala
Kuharica Lidija Kozole
Čiščenje šolskih prostorov Milena Fabjan in Jasna Strah (delno)
Čiščenje vrtca Dragica Doles (60% DČ)
Kuhinjska pomočnica Jasna Strah (delno)
Računovodska, tajniška, administratorska dela opravlja Ana Boben
Dostopnost