Zaposleni

Učitelji

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE, KI POUČUJEJO NA RAZREDNI STOPNJI

 

Učitelj Razred/predmet
Mojca Gumilar, Alenka Butala 1. in 2. razred
Amalija Zajc, Marjetka Pintar 3. in 4. razred
Alenka Butala, Marjetka Pintar 5. in 6. razred
Nina Blagovič 1. – 5. razred TJA
Žiga Jernejčič 3. do 5. razred GUM, OPZ
Draženko Šolaja 4. in 5. razred NŠP

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE, KI POUČUJEJO NA PREDMETNI STOPNJI

 

 

Učitelj Poučuje Razrednik
Jerneja Lovšin Dodič MAT, TIT, ISP, MD8, OGK, DDP 7. in 9.
Irena Blatnik SLJ, LK, OPB 5. in 6.
Alenka Butala GOS, Vodja šolske prehrane, OPB
Nina Blagovič TJA, OPB
Žiga Jernejčič GUM, PZ, GLD
Gregor Torkar ZGO

 

Damir Pirc FIZ, ID
Tanja Zupančič BIO
Marjetka Pintar LUM, OPB
Mojca Podpadec GEO, DKE, Svetovalno delo, OPB
Andreja Šilc Mihelič KEM, NAR, OV1, DDP, ID, Knjižničar, OPB 8.
Draženko Šolaja ŠPO, ŠSP, NSP, OPB, KT, ravnatelj
Anton Zupet Računalnikar, ID

Zaposleni v predšolskem varstvu

  • Mojca Hočevar, Urška Fabjan in Vesna Fabjan opravljajo delo vzgojiteljic v treh oddelkih vrtca.
  • Jožica Gačnik, Nataša Seliškar in Katja Konte (nadomešča jo Alen Vidervol) so pomočnice v treh oddelkih vrtca.

 

Administrativno in tehnično osebje

Hišnik in voznik Dejan Butala
Kuharica Lidija Kozole
Čiščenje šolskih prostorov Milena Fabjan in Jasna Strah (delno)
Čiščenje vrtca Dragica Doles (60% DČ)
Kuhinjska pomočnica Jasna Strah (delno)
Računovodska, tajniška, administratorska dela opravlja Ana Boben