Zaposleni

Učitelji

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE, KI POUČUJEJO NA RAZREDNI STOPNJI

 

Učitelj Razred/predmet
Mojca Gumilar, Alenka Butala 1. in 2. razred
Amalija Zajc, Marjetka Pintar 3. in 4. razred
Alenka Butala, Marjetka Pintar 5. in 6. razred
Bernarda Jesih 1. – 5. razred TJA
Alan Furlani 3. in 4., 5. razred ŠPO
Žiga Jernejčič 1. do 5. razred GUM
Anton Zupet 4. in 5. razred NRA

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE, KI POUČUJEJO NA PREDMETNI STOPNJI

 

 

Učitelj Poučuje Razrednik
Jerneja Lovšin Dodič MAT, TIT, ISP, MD7, OGU, DDP 8. in 9.
Irena Blatnik SLJ, DDP, OPB 5. in 6.
Alenka Butala GOS, Vodja šolske prehrane  
Alan Furlani ŠPO  
Žiga Jernejčič GUM, PZ, GLP, OPB  
Gregor Torkar ZGO  
Bernarda Jesih TJA  

 

Ana Dejak FIZ, ID, OPB,  
Barbara Petrič BIO, OPB  
Marjetka Pintar LUM  
Mojca Podpadec GEO, DKE, Svetovalno delo  
Andreja Šilc Mihelič KEM, NAR, OV3, DDP, ID, Knjižničar, OPB 7.
Draženko Šolaja ŠPO, ŠSP, OPB, KT, ravnatelj  
Anton Zupet UBE, Računalničar  

Zaposleni v predšolskem varstvu

  • Mojca Hočevar, Urška Fabjan in Vesna Fabjan opravljajo delo vzgojiteljic v treh oddelkih vrtca.
  • Jožica Gačnik, Nataša Seliškar in Katja Konte (nadomešča jo Alen Vidervol) so pomočnice v treh oddelkih vrtca.

 

Administrativno in tehnično osebje

Hišniška dela opravlja (4 ure) Dejan Butala
Prevoze s kombibusom opravlja Dejan Butala
Čiščenje šolskih prostorov Milena Fabjan in Olga Grm (4 ure)
Čiščenje vrtca Dragica Doles (4,8 ure)
Šolska kuhinja Lidija Kozole in Olga Grm (4 ure)
Računovodska dela opravlja Ana Boben