Danes sem dežuren

Dežurstvo v šolskem prostoru

Dežurstvo opravljajo dežurni učitelji.

Dežurstvo učiteljev

Dežurstvo učiteljev poteka po predhodnem dogovoru. Dežurstvo prvega dežurnega učitelja opravlja učitelj, ki je tisti dan zadolžen za jutranje varstvo vozačev, in poteka od 5.55 do 10.45. Dežurstvo drugega dežurnega učitelja opravlja učitelj, ki je tisti dan zadolžen za vodenje druge skupine oddelka podaljšanega bivanja, in poteka od 10.45 do 15.40.

Dostopnost