Knjižnica

 

Knjige so ključ do zaklada modrosti:
knjige so vrata v deželo užitkov;
knjige so steze, ki vodijo navzgor;
knjige so naše prijateljice.
Pridite, berimo!

( E. Paulson)

 

Poslanstvo šolske knjižnice

 • oskrbuje učence in učitelje s knjižničnim gradivom,
 • usmerja in vzpodbuja k branju,
 • izposoja knjižnično gradivo,
 • usposablja za iskanje najrazličnejših informacij,
 • navaja na informiranje iz periodike,
 • vzgaja in oblikuje učenca in bralca na vseh stopnjah njegovega razvoja,
 • postaja osrednji informacijski center šole.

Knjižnični red

 1. Članstvo v knjižnici

Člani knjižnice so vsi učenci, ki obiskujejo pouk na naši šoli. Člani so tudi vsi pedagoški delavci in ostali delavci šole. Članarine učenci in zaposleni ne plačujejo.

 1. Izposoja knjižničnega gradiva

Člani šolske knjižnice si lahko izposojajo po 3 enote gradiva. Le-te pa morajo redno vračati. Rok izposoje za vse knjižnično gradivo je 21 dni.  Knjižnica ima pravico rok izposoje skrajšati, če gre za posebej iskano gradivo.

 1. Zamude in odškodnine

Zamudnin knjižnica ne zaračunava. Učencu se preneha izposojati knjižnično gradivo, če jih ta ne vrača redno. Poškodovano in izgubljeno gradivo mora učenec nadomestiti z enako enoto. Za knjižno gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti z novim, učenec plača odškodnino v vrednosti nove knjige ali nadomesti s po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko. Učenci 9. razreda si pod enakimi pogoji izposojajo gradiva do konca pouka. Vrniti ga morajo, preden dobijo spričevalo devetega razreda. Učenci, ki potrebujejo gradiva za popravne izpite, si to gradivo lahko izposodijo tudi čez počitnice, vendar se morajo o tem pravočasno dogovoriti v knjižnici.

Uporabniki morajo upoštevati knjižnični red. V primeru kršitve mu lahko knjižničarka za obdobje, dokler ne poravna vseh obveznosti do knjižnice, odpove izposojo gradiva.

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje in Mehurčke – objavljeno pod rubriko Tekmovanja

Rastemo s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

 •  spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
 • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
 • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
 • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat so izbrane knjige dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji.
V okviru projekta sedmošolci obiščejo nam najbližjo splošno knjižnico, to je Knjižnica Mirana Jarca, kjer jim knjižničarka predstavi novosti v mladinskem leposlovju, Mega kviz, učenci pa si ogledajo tudi samo knjižnico. Vsak učenec prejme v dar knjigo.

Knjige, ki so jih do sedaj prejeli učenci sedmih razredov:

 • šolsko leto 2006/07: Neli Kodrič: Na drugi strani
 • šolsko leto 2007/08: Slavko Pregl: Spričevalo (ilustracije: Arjan Pregl)
 • šolsko leto 2008/09: Ervin Fritz: Vrane (ilustracije: Matjaž Schmidt)
 • šolsko leto 2009/10: Dušan Čater: Pojdi z mano
 • šolsko leto 2010/2011: Tone Pavček: Majnice – fulaste pesmi (ilustracije: Kostja Gatnik)
 • šolsko leto 2011/2012: Desa Muck: Blazno resno o šoli (ilustracije: Matej de Cecco)
 • šolsko leto 2012/2013: Tadej Golob: Zlati zob (ilustracije: Ciril Horjak)
 • šolsko leto 2013/2014: Vinko Moedrndorfer: Kot v filmu
 • šolsko leto 2014/2015: Slavko Pregl: Odprava zelenega zmaja.
 • šolsko leto 2015/2016: Damjan Šinigoj: Iskanje Eve
 • šolsko leto 2016/2017: Vinko Moderndorfer: Kit na plaži
 • šolsko leto 2017/2018: Miha Mazzini: Zvezde vabijo
 • šolsko leto 2018/2019: Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh
 • šolsko leto 2019/2020: Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor
 • šolsko leto 2020/2021 Mate Dolenc: Kako dolg je čas
 • šolsko leto 2021/2022 Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej
 • šolsko leto 2022/2023 Boštjan Gorenc, Jaka Vukotič (ilustracije) s pomočjo Kozma Ahačiča: Reformatorji v stripu, Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport
 • šolsko leto 2023/2024 Irena Androjna: Modri otok

                                                                                                    Vodja projekta: Andreja Šilc Mihelič

Teden pisanja z roko

9. Teden pisanja z roko, ki bo potekal med 22. in 26. januarjem 2024!

Digitalizacija skupaj z drugimi oblikami modernizacije v zadnjih letih vse bolj izpodriva vrednote, kakršne so posvečenost, osredotočenost, natančnost in navsezadnje tudi zmernost ter pisanje z roko.

Da bi opozorili nanje bo 9. Teden pisanja z roko posvečamo prav njim.

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. To je izvirna človekova spretnost, saj nihče na svetu ne piše tako kot mi. Spretnosti razvijamo z vajo. Znano je, da možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Učenci, ki pišejo z roko, pišejo spise hitreje, imajo večjo vztrajnost, več idej in dolgotrajnejšo pozornost.

Namen Tedna pisanja z roko je ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, ga spodbuditi, vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko, poudariti pomen razvoja individualnosti, vplivati na razvoj fine motorike pri mlajših in starejših ter izraziti spoštovanje in naklonjenost, saj je pisanje z roko bolj osebno.

Če bomo pisali z roko, bomo ohranili to fino motorično spretnost, ki je pomembna za mlajše in starejše generacije. Sami se bomo odločali, kdaj bomo pisali s pomočjo računalniške tipkovnice in kdaj z roko. Dobro je ohraniti možnost izbire.

Vodja projekta: Andreja Šilc Mihelič

Dostopnost