Knjižnica

BREZKONTAKTNA IZPOSOJA IN VRAČILO GRADIVA

KNJIŽNICA V ČASU COVID 19 – pravila za šolsko 2020-2021

BRANJE V ČASU EPIDEMIJE

Knjige so ključ do zaklada modrosti:
knjige so vrata v deželo užitkov;
knjige so steze, ki vodijo navzgor;
knjige so naše prijateljice.
Pridite, berimo!

( E. Paulson)

 

DELOVNI ČAS KNJIŽNICE

Poslanstvo šolske knjižnice

 • oskrbuje učence in učitelje s knjižničnim gradivom,
 • usmerja in vzpodbuja k branju,
 • izposoja knjižnično gradivo,
 • usposablja za iskanje najrazličnejših informacij,
 • navaja na informiranje iz periodike,
 • vzgaja in oblikuje učenca in bralca na vseh stopnjah njegovega razvoja,
 • postaja osrednji informacijski center šole.

Knjižnični red

 1. Članstvo v knjižnici

Člani knjižnice so vsi učenci, ki obiskujejo pouk na naši šoli. Člani so tudi vsi pedagoški delavci in ostali delavci šole. Članarine učenci in zaposleni ne plačujejo.

 1. Izposoja knjižničnega gradiva

Člani šolske knjižnice si lahko izposojajo po 3 enote gradiva. Le-te pa morajo redno vračati. Rok izposoje za vse knjižnično gradivo je 21 dni.  Knjižnica ima pravico rok izposoje skrajšati, če gre za posebej iskano gradivo.

 1. Zamude in odškodnine

Zamudnin knjižnica ne zaračunava. Učencu se preneha izposojati knjižnično gradivo, če jih ta ne vrača redno. Poškodovano in izgubljeno gradivo mora učenec nadomestiti z enako enoto. Za knjižno gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti z novim, učenec plača odškodnino v vrednosti nove knjige ali nadomesti s po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko. Učenci 9. razreda si pod enakimi pogoji izposojajo gradiva do konca pouka. Vrniti ga morajo, preden dobijo spričevalo devetega razreda. Učenci, ki potrebujejo gradiva za popravne izpite, si to gradivo lahko izposodijo tudi čez počitnice, vendar se morajo o tem pravočasno dogovoriti v knjižnici.

Uporabniki morajo upoštevati knjižnični red. V primeru kršitve mu lahko knjižničarka za obdobje, dokler ne poravna vseh obveznosti do knjižnice, odpove izposojo gradiva.

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2019/2020

Naslov letošnjega tekmovanja je

JAZ, TI, MI VSI

Le pogumno, le za mano … (Anja Štefan)

Državna komisija je za tekmovanje v šolskem letu 2019/2020 izbrala naslednja književna besedila:

OSNOVNA ŠOLA

 • 1. razred osnovne šole: Leopold Suhodolčan: Piko Dinozaver
 • 2. in 3. razred osnovne šole: Desa Muck: Anica in grozovitež
 • 4.in 5. razred osnovne šole: Jana Bauer: Groznovilca v Hudi hosti
 • 6. in 7. razred osnovne šole: Slavko Pregl: Odprava Zelenega zmaja
 • 8. in 9. razred osnovne šole: Igor Karlovšek: Preživetje (šolsko in območno tekmovanje) in več avtorjev: Geniji z nasmehom (državno tekmovanje)

DATUMI TEKMOVANJA:

1., 2. in 3. razred: četrtek, 2. 4. 2020

4. – 9. razred: torek, 12. 11. 2019

Učenci 8. in 9. razreda se lahko uvrstijo na področno in državno tekmovanje. Za državno tekmovanje preberejo knjigo Geniji z nasmehom. Za ostale učence poteka tekmovanje samo na šolski ravni.

Območno tekmovanje: četrtek, 9. 1. 2020

Državno tekmovanje: sobota, 7. 3. 2020

Rastemo s knjigo

 »Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

 •  spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
 • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
 • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
 • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat so izbrane knjige dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji.
V okviru projekta sedmošolci obiščejo nam najbližjo splošno knjižnico, to je Knjižnica Mirana Jarca, kjer jim knjižničarka predstavi novosti v mladinskem leposlovju, Mega kviz, učenci pa si ogledajo tudi samo knjižnico. Vsak učenec prejme v dar knjigo.

Knjige, ki so jih do sedaj prejeli učenci sedmih razredov:

 • šolsko leto 2006/07: Neli Kodrič: Na drugi strani
 • šolsko leto 2007/08: Slavko Pregl: Spričevalo (ilustracije: Arjan Pregl)
 • šolsko leto 2008/09: Ervin Fritz: Vrane (ilustracije: Matjaž Schmidt)
 • šolsko leto 2009/10: Dušan Čater: Pojdi z mano
 • šolsko leto 2010/2011: Tone Pavček: Majnice – fulaste pesmi (ilustracije: Kostja Gatnik)
 • šolsko leto 2011/2012: Desa Muck: Blazno resno o šoli (ilustracije: Matej de Cecco)
 • šolsko leto 2012/2013: Tadej Golob: Zlati zob (ilustracije: Ciril Horjak)
 • šolsko leto 2013/2014: Vinko Moedrndorfer: Kot v filmu
 • šolsko leto 2014/2015: Slavko Pregl: Odprava zelenega zmaja.
 • šolsko leto 2015/2016: Damjan Šinigoj: Iskanje Eve
 • šolsko leto 2016/2017: Vinko Moderndorfer: Kit na plaži
 • šolsko leto 2017/2018: Miha Mazzini: Zvezde vabijo
 • šolsko leto 2018/2019: Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh
 • šolsko leto 2019/2020: Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor

                                                                                                    Vodja projekta: Andreja Šilc Mihelič

Naša mala knjižnica

Projekt Naša mala knjižnica je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah.

S projektom Naša mala knjižnica želimo prispevati, da bodo učenci spoznavali tudi dela tujih priznanih avtorjev. V projekt bi radi vključili čim več otrok in s tem postavili trdne temelje za razvoj bralne kulture v prihodnosti.

 

Povzeto, 19. 9. 2019 s spletne strani: https://www.nasamalaknjiznica.si/o-projektu/

                                                                                              Vodja projekta: Marjetka Pintar

Razstava o Ivanki Mestnik