Tehniški dnevi

  • CŠOD (po 1 za vse razrede)
  • obisk Tehniškega muzeja Bistra, Močilnik, Cankarjeva hiša (sept.) (1.-9. r.)
  • božično-novoletni izdelki in zdravstvene delavnice (nov.)                 (1.-9. r.)
  • domača obrt (feb.)                                                                                       (4.-9. r.)