ILSP – Integrirano vodenje v šolski praksi

ILSP – Integrated Leadership in School Practice – “integrirano” vodenje v šolski praksi

Osnovni cilj projekta je zbrati dokaze iz prakse za poglobljeno razumevanje ključnih kompetncintegriranega vodenja.

V projektu razvijamo gradivo v podporo šolskim timom in študije primerov iz šolske prakse, ki podpirajo ključne kompetence integriranega vodenja za strokovne delavce(učitelje, ravnatelje, svetovalne delavce). Rezultati projekta bodo vključevali inštrument za refleksijo v podporo šolskim timom pri razvijanju kompetenc integriranega vodenja in model strokovne rasti/profesionalnega učenja za ravnatelje, učitelje in strokovne delavce.

Delo v projektu se osredotoča predvsem na vodenje za učenje in v sklopu tega na: razvoj trajnostne vizije učenja, osredinjanje na učni načrt, učenje in pouk, negovanje učečih se skupnosti, prepoznavanje in praznovanje uspeha in inovacij ter na izgradnjo kulture zaupanja in odnosov v šoli.

OŠ Prevole je v ta mednarodni project vključena že od lanskega šolskega leta in z delom v projektu bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu ter se v oktobru udeležili mednarodne conference.

V projekt so vključeni naslednji člani tima: Draženko Šolaja, Irena Blatnik, Amalija Zajc, Mojca Podpadec in Andreja Šilc Mihelič.

Tim je izbral razvojno prioriteto šole: Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja

Vodja tima: Andreja Šilc Mihelič

Dostopnost