Novice – vrtec

16. 03. 2020

NUJNO VARSTVO OTROK – novo

Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih, s katero bo prenehala veljati Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
(Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20), ki je dovoljevala organiziranje nujnega varstva
otrok.
Vse šole in vrtci bodo od 16. marca 2020 do preklica zaprti.
Od 16. 3. 2020 bo torej prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:
– vrtcih,
– osnovnih šolah,
– osnovnih šolah s prilagojenim programom,
– glasbenih šolah,
– zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami,
– srednjih šolah,
– višjih strokovnih šolah,
– domovih za učence,
– dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi
trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in
mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma
s priznano mednarodno zaščito,
– organizacijah za izobraževanje odraslih,
– študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v
študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih
profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v
kraj stalnega bivališča ter
– univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja
do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

13. 03. 2020

Zaprtje šole in vrtca ob širjenju virusa COVID-19

Spoštovani starši,

sedaj je zadeva vsaj načeloma jasna razglašena je epidemija in uvedene izredne razmere. Skladno s sklepom Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbo ministra za zdravje je začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. Zato v ponedeljek, 16. 03. 2020, OŠ Prevole in Vrtec pri OŠ Prevole zapirata svoja vrata za najmanj 14 dni.

 

Na šoli se trudimo, da vzpostavimo sistem izobraževanja na daljavo za ta čas. Zadeva je še vedno v pripravi. Zato vas prosim, da sledite obvestilom na naši spletni strani, kjer bomo objavili tudi informacije in navodila o uporabi pripravljenega. Učenci bodo lahko sledili pouku preko spletnih učilnic in na tak način vzdrževali učno kondicijo.

Zagotovo to ne bo moglo nadomestiti normalnega učnega procesa, bo pa to možnost za odkrivanje novega in za samostojno delo.

 

Spoštovani starši, res vas zelo lepo prosim, da upoštevate vsa navodila NIJZ in ministrstva za zdravje. Zato otroke, za njihovo in vaše dobro, ne puščatje, da se sprehajajo naokoli, da se družijo s sovrstniki po domovih ali igriščih … Vsa zaprtja in izredne razmere so razglašene z razlogom in prosim vas, ne podcenjujte situacije. Gre za dobro vseh nas, predvsem pa najranljivejših.

Vsa morebitna vprašanja naslavljajte na e-naslov: drazenko.solaja@osnovnasolaprevole.si

 

Ostanite zdravi.

 

 

Prevole, 13. 03. 2020

 

Draženko Šolaja, ravnatelj

06. 03. 2020

Posodobljene usmeritve glede koronavirusa (SARS-CoV-2), ki vsebujejo ažuriraneuradne informacije

Aktualna informacija nadomešča vse dosedanje usmeritve

Glede na potrjene primere okužbe z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) v Sloveniji MIZŠ pošilja posodobljene usmeritve, ki nadomeščajo vse dosedanje usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov. Pojav novega koronavirusa naj ne ohromi vsakdanjega življenja. Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri COVID-19 kot pri drugih okužbah dihal.

Ministrstvo za zdravje in NIJZ natančno spremljata dogajanje, obveščata javnost o preventivnih ukrepih in pripravljata ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja okužb v Sloveniji.

Ministrstvo za zdravje v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih odloča, koordinira in določa relevantne ukrepe glede pogojev za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe (ter prihode iz teh držav) in glede gibanja prebivalstva na okuženih območjih, ter lahko začasno omeji ali prepove zbiranja ljudi (npr. po šolah). O tem mora Ministrstvo za zdravje nemudoma obvestiti tudi javnost.

Draženko Šolaja, ravnatelj

26. 02. 2020

Korona virus – ukrepi na šoli in v vrtcu

Korona virus – ukrepi na šoli in v vrtcu

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24. 2. 2020, vas obveščamo, da posebnih omejitev pri izvajanju pouka pristojno ministrstvo ne predvideva, zato pouk na šoli poteka kot običajno. Prav tako potekajo vse dejavnosti v enoti vrtca.

To obvestilo velja do preklica.

Vse otroke, učence, zaposlene in obiskovalce obveščamo, da upoštevajo

SPLOŠNE PREVENTIVNE IN SPECIFIČNE UKREPE (NIZJ).

Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ravnatelj

Draženko Šolaja