Novice – vrtec

31. 05. 2020

Anketa o prehrani v vrtcu

Spoštovani starši,

ker je leto že naokoli, vas ponovno prijazno vabimo k sodelovanju pri reševanju kratkega spletnega anketnega vprašalnika o prehrani v vrtcu. Vaša mnenja nam bodo v veliko pomoč pri načrtovanju in organizaciji jedilnika. Prosimo vas, da anonimno anketo izpolnite do torka, 9. 6. 2020.

Povezava na spletno anketo.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

Alenka Butala, vodja prehrane

15. 05. 2020

Obvestilo ob ponovnem odpiranju vrtca

Spoštovani starši,

končno smo dočakali, da bomo ponovno lahko odprli vrtec. Delovni čas ostaja nespremenjen. Bodo pa otroci v stalnih manjših  skupinah in se ne bodo združevali. Da bi zadostili vsem zahtevam, ki jih nalagajo ukrepi za preprečevanje širitve virusa COVID-19, smo izdelali PROTOKOL po katerem bomo v vrtcu delali in se obnašali. Zato vas naprošam, da si protokol preberete in se ga tudi držite. Prosim vas, če je le to možno, da v vrtec ne vstopate in vašega otroka oddate pri vratih, kjer ga bo prevzela vzgojiteljica. Obvezno si razkužujte roke tudi pred uporabo zvonca pri vhodu in pred vrtcem vzdržujte socialno distanco 1.5-2 m. Ob morebitnem vhodu v vrtec morate obvezno nositi zaščitno masko.

Prepričan sem, da se zavedate resnosti situacije in kljub včerajšnjemu preklicu epidemije s strani Vlade RS upoštevate vse ukrepe za preprečevanje okužbe, saj le ti veljajo še do 31. 05. 2020. Skladno s tem v vrtec pripeljite samo zdrave otroke in nas ob vsaki morebitni spremembi zdravstvenega stanja otroka obvestite.

Veselimo se ponovnega srečanja tako z malčki kot tudi z vami.

Draženko Šolaja, ravnatelj

09. 05. 2020

Ponovno odprtje vrtca 18. 05. 2020

Spoštovani starši,

v ponedeljek, 18. 05. 2020, bomo po dolgem času zopet odprli vrata našega vrtca. Delo ne bo moglo potekati kot do sedaj, saj smo omejeni z ukrepi, ki so bili sprejeti za zagotavljanje preprečevanja širitve COVID-19 virusa. Med drugim ti določajo, da bodo smele skupine otrok biti velike le od 8 do 10 otrok. In kar je zelo pomembno vrtec bodo lahko obiskovali samo  popolnoma zdravi otroci. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil in izdal dokument z naslovom: Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo) najdete ga TUKAJ. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v vrtec. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. Ker so varovanci vrtca majhni, jim bo zelo težko razložiti pomen fizične distance 1,5 – 2 m in še marsikaj drugega. Zato vas prosim, da se doma z otroki pogovarjate o postopkih za preprečevanje okužbe. Navodila za preprečevanje okužbe so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

V naslednjem tednu boste prejeli v podpis izjavo o zdravstvenem stanju vašega otroka, ki nam jo, po prejemu, čim prej vrnite, saj brez nje otroka ne moremo sprejeti. Hkrati boste pozvani, da svojega otroka pisno prijavite za prihod v vrtec.

Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno skušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so učencem blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.

O vseh spremembah in postopkih ob ponovnem odpiranju boste obveščeni tekom sledečega tedna. Zato spremljajte novice na spletni strani.

Ostanite zdravi.

Draženko Šolaja, ravnatelj

16. 03. 2020

NUJNO VARSTVO OTROK – novo

Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih, s katero bo prenehala veljati Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
(Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20), ki je dovoljevala organiziranje nujnega varstva
otrok.
Vse šole in vrtci bodo od 16. marca 2020 do preklica zaprti.
Od 16. 3. 2020 bo torej prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:
– vrtcih,
– osnovnih šolah,
– osnovnih šolah s prilagojenim programom,
– glasbenih šolah,
– zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami,
– srednjih šolah,
– višjih strokovnih šolah,
– domovih za učence,
– dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi
trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in
mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma
s priznano mednarodno zaščito,
– organizacijah za izobraževanje odraslih,
– študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v
študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih
profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v
kraj stalnega bivališča ter
– univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja
do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

13. 03. 2020

Zaprtje šole in vrtca ob širjenju virusa COVID-19

Spoštovani starši,

sedaj je zadeva vsaj načeloma jasna razglašena je epidemija in uvedene izredne razmere. Skladno s sklepom Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbo ministra za zdravje je začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. Zato v ponedeljek, 16. 03. 2020, OŠ Prevole in Vrtec pri OŠ Prevole zapirata svoja vrata za najmanj 14 dni.

 

Na šoli se trudimo, da vzpostavimo sistem izobraževanja na daljavo za ta čas. Zadeva je še vedno v pripravi. Zato vas prosim, da sledite obvestilom na naši spletni strani, kjer bomo objavili tudi informacije in navodila o uporabi pripravljenega. Učenci bodo lahko sledili pouku preko spletnih učilnic in na tak način vzdrževali učno kondicijo.

Zagotovo to ne bo moglo nadomestiti normalnega učnega procesa, bo pa to možnost za odkrivanje novega in za samostojno delo.

 

Spoštovani starši, res vas zelo lepo prosim, da upoštevate vsa navodila NIJZ in ministrstva za zdravje. Zato otroke, za njihovo in vaše dobro, ne puščatje, da se sprehajajo naokoli, da se družijo s sovrstniki po domovih ali igriščih … Vsa zaprtja in izredne razmere so razglašene z razlogom in prosim vas, ne podcenjujte situacije. Gre za dobro vseh nas, predvsem pa najranljivejših.

Vsa morebitna vprašanja naslavljajte na e-naslov: drazenko.solaja@osnovnasolaprevole.si

 

Ostanite zdravi.

 

 

Prevole, 13. 03. 2020

 

Draženko Šolaja, ravnatelj