Semena sprememb

Semena sprememb

Projektna skupina so učenci 3. razreda, saj se teme prepletajo z učnim načrtom za omenjeni razred. V celotnem šolskem letu bodo učenci skupaj z mentorico projekta z različnimi dejavnostmi razvijali in ponotranjili pet bistvenih vrednot za življenje v družbi ter prispevali svoj inovativni prispevek.

  • Z učenjem za in skozi vse življenje razvijamo znanje in veščine ter krepimo odpornost za soočanje z izzivi.

  • Ustvarjalni posamezniki se dobro počutimo v inovativni družbi.

  • Medsebojno zaupanje je pomembno. Spoštujmo družbene vrednote, kot so solidarnost, varnost strpnost in sodelovanje.

  • Živimo kakovostno, bolj zdravo in dalj časa. Čas namenjajmo stvarem, ki v naše življenje prinašajo zadovoljstvo.

  • Največje bogastvo Slovenije smo ljudje, smo dinamična in vključujoča družba. Naša identiteta in kultura spodbujata sodelovanje.

Koordinatorica:
JERNEJA LOVŠIN DODIČ