Za starše

Pravilnik o sprejemljivi rabi spleta in informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)

Osnovna šola aktivno sodeluje s starši zlasti preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, Sveta staršev, Sveta šole in po potrebi.

Govorilne ure

Popoldanske govorilne ure bodo praviloma potekale:

  • vsak tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00

Vsi strokovni delavci imajo vsak teden v dopoldanskem času tudi individualne govorilne ure (razpored je objavljen na spletni strani šole). Staršem priporočamo, da se predhodno najavijo (sporočilo za učitelja naj bo v beležki, svojo namero pa lahko javijo tudi po telefonu v tajništvo ali pa po elektronski pošti). V primeru težav in stisk otrok, nejasnosti ali nestrinjanja z ravnanji strokovnih delavcev šole se starši najprej pogovorijo z dotičnim strokovnim delavcem. Če z razgovorom nejasnosti ne morejo razrešiti, zaprosijo za razgovor pri razredniku, šolski svetovalni službi in nato vodstvu šole. Nenapovedani obiski staršev v šoli izven govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov z namenom pridobivanja informacij o ocenah in uspehu otrok niso možni. Učitelji namreč k pouku ne smejo zamujati in pri izvajanju učno-vzgojnega procesa ne smejo biti moteni. Iskanje informacij o ocenah in o zaključni oceni šele v zadnjih dneh pouka ne doprinese k boljšim rezultatom. Starše prosimo, da učno-vzgojne rezultate svojih otrok spremljajo skozi vse leto.

Roditeljski sestanki

Informacije o delu šole in učni uspešnosti otrok so staršem na voljo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.

  1. roditeljski sestanek:

Ponedeljek, 1. 9. 2020

  • 8.00 za 1.

Četrtek, 17. 9. 2020

  • 16.00 za 1.–9. razred
  1. roditeljski sestanek:

Četrtek,11. 2. 2021

  • 17.00 za vse razrede (predavanje za starše)
  1. roditeljski sestanek:

 Četrtek, 20. 5. 2021

  • 16.00 za vse razrede

Razredniki bodo staršem poslali vabila na roditeljske sestanke po e-pošti in z obvestilom na spletni strani šole oziroma pisno. Oddelčni roditeljski sestanki bodo sklicani po potrebi.

Individualne govorilne ure učiteljev OŠ Prevole v dopoldanskem času Š.L. 2020/2021

Učitelj Dan Govorilna ura
Glinšek Patricija Ponedeljek 12.40-13.25
Žiga Jernejčič Petek 10.45- 11.30
Mojca Gumilar Sreda 10.45- 11.30
Jerneja Lovšin Dodič Petek 10.45- 11.30
Alenka Butala Sreda 9.00- 9.45
Amalija Zajc Torek 9.00- 9.45
Jesih Bernarda Torek 10.45– 11.30
Irena Blatnik Četrtek 10.45- 11.30
Marjeta Pintar Torek 11.35– 12.20
Gregor Torkar Petek 9.00- 9.45
Mojca Podpadec Torek 10.45– 11.30
Draženko Šolaja Ponedeljek 11.35– 12.20
Andreja Šilc Mihelič Ponedeljek 9.50– 10.35
Damir Pirc Sreda 11.35– 12.20
Tanja Zupančič Petek  9.50- 10.35
Anton Zupet Četrtek 9.50- 10.35

V času dopoldanskih govorilnih ur se bodo učitelji nahajali v zbornici šole in bodo dosegljivi na telefonski številki 07 3885 293.

Vsi učitelji pa so vedno dosegljivi preko elektronske pošte. E-naslovi učiteljev so ustvarjeni po ključu: ime.priimek@osnovnasolaprevole.si ali ime.priimekpriimek@osnovnasolaprevole.si