Za starše

Protokol ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Zgibanka Prostovoljnega svetovalnega centra Kočevje 

Posvetovalnica za starše in otroke NM se predstavi

Pravilnik o sprejemljivi rabi spleta in informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)

Izjava o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)

Osnovna šola aktivno sodeluje s starši zlasti preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, Sveta staršev, Sveta šole in po potrebi.

Govorilne ure

Popoldanske govorilne ure bodo praviloma potekale:

  • vsak tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00

Vsi strokovni delavci imajo vsak teden v dopoldanskem času tudi individualne govorilne ure (razpored je objavljen na spletni strani šole). Staršem priporočamo, da se predhodno najavijo (sporočilo za učitelja naj bo v beležki, svojo namero pa lahko javijo tudi po telefonu v tajništvo ali pa po elektronski pošti). V primeru težav in stisk otrok, nejasnosti ali nestrinjanja z ravnanji strokovnih delavcev šole se starši najprej pogovorijo z dotičnim strokovnim delavcem. Če z razgovorom nejasnosti ne morejo razrešiti, zaprosijo za razgovor pri razredniku, šolski svetovalni službi in nato vodstvu šole. Nenapovedani obiski staršev v šoli izven govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov z namenom pridobivanja informacij o ocenah in uspehu otrok niso možni. Učitelji namreč k pouku ne smejo zamujati in pri izvajanju učno-vzgojnega procesa ne smejo biti moteni. Iskanje informacij o ocenah in o zaključni oceni šele v zadnjih dneh pouka ne doprinese k boljšim rezultatom. Starše prosimo, da učno-vzgojne rezultate svojih otrok spremljajo skozi vse leto.

Roditeljski sestanki

Informacije o delu šole in učni uspešnosti otrok so staršem na voljo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.

1.roditeljski sestanek:

Četrtek, 1. 9. 2022                             Četrtek, 22. 9. 2022

8.00 za 1. razred                              16.00 za 1. – 9. razred

2. roditeljski sestanek:

Četrtek, 16. 2. 2023
16.00 za vse razrede (predavanje za starše)

3. roditeljski sestanek:

Četrtek, 18. 5. 2023

16.00 za vse razrede

Razredniki bodo staršem poslali vabila na roditeljske sestanke po e-pošti in z obvestilom na spletni strani šole oziroma pisno. Oddelčni roditeljski sestanki bodo sklicani po potrebi.

Govorilne ure

Popoldanske govorilne ure bodo praviloma potekale:

  • vsak tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00

Vsi strokovni delavci imajo vsak teden v dopoldanskem času tudi individualne govorilne ure (razpored je objavljen na spletni strani šole). Staršem priporočamo, da se predhodno najavijo (sporočilo za učitelja naj bo v beležki, svojo namero pa lahko javijo tudi po telefonu v tajništvo ali pa po elektronski pošti).

vabila na roditeljske sestanke po e-pošti in z obvestilom na spletni strani šole oziroma pisno. Oddelčni roditeljski sestanki bodo sklicani po potrebi ali v primeru slabše epidemiološke situacije.

Individualne govorilne ure učiteljev OŠ Prevole v dopoldanskem času Š.L. 2022/2023

Učitelj Dan Govorilna ura
Jerca Jerman Ponedeljek 10.45 – 11.30
Žiga Jernejčič Torek 10.45- 11.30
Mojca Gumilar Ponedeljek 9.50 – 10.35
Jerneja Lovšin Dodič Torek 9.00 – 9.45
Alenka Butala Sreda 9.50 – 10.35
Amalija Zajc Sreda 9.00 – 9.45
Jesih Bernarda Sreda 11.35 – 12.20
Irena Blatnik Torek 9.00 – 9.45
Marjeta Pintar Ponedeljek  9.00 – 9.45
Gregor Torkar Ponedeljek 11.35- 12.20
Mojca Podpadec Ponedeljek 10.45– 11.30
Draženko Šolaja Ponedeljek 10.45– 11.30
Andreja Šilc Mihelič Ponedeljek 10.45-11.30
Pirc Damir Sreda 12.40-13.25
Tanja Zupančič Četrtek 9.50- 10.35
Matevž Kegel Petek 7.55-8.40

V času dopoldanskih govorilnih ur se bodo učitelji nahajali v zbornici šole in bodo dosegljivi na telefonski številki 07 3885 293.

Vsi učitelji pa so vedno dosegljivi preko elektronske pošte. E-naslovi učiteljev so ustvarjeni po ključu: ime.priimek@osnovnasolaprevole.si ali ime.priimekpriimek@osnovnasolaprevole.si

Dostopnost