Za starše

Osnovna šola aktivno sodeluje s starši zlasti preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, Sveta staršev, Sveta šole in po potrebi.

Govorilne ure

V tem šolskem letu bomo imeli govorilne ure enkrat mesečno, in sicer vsak prvi četrtek v mesecu ob 16.00. Govorilne ure v dopoldanskem času za starše in učence bo imel vsak učitelj po razporedu, ki ga boste dobili na prvem skupnem roditeljskem sestanku in je objavljen na spletni strani šole.

Roditeljski sestanki

  • I. sestanek – Ponedeljek, 3. 9. 2018  za 1. razred, Četrtek, 20. 9. 2019 ob 16.00 za 2. – 9. razred,
  • II sestanek – Četrtek, 7. 2. 2019 ob 16.00 za vse razrede
  • III. sestanek – Četrtek, 9. 5. 2019 ob 16.00 za vse razrede
  • ostali oddelčni sestanki se bodo organizirali glede na potrebe.

Individualne govorilne ure učiteljev OŠ Prevole v dopoldanskem času Š.L. 2018/2019

Učitelj Dan Govorilna ura
Žiga Jernejčič Četrtek 9.50 – 10.35
Mojca Gumilar Sreda 9.50 – 10.35
Jerneja Lovšin Dodič Petek 9.00 – 9.45
Alenka Butala Petek 9.50 – 10.35
Amalija Zajc Sreda 9.50 – 10.35
Bernarda Jesih Torek 11.35 – 12.20
Irena Blatnik Petek 9.50 – 10.35
Marjeta Pintar Četrtek 10.45 – 11.30
Gregor Torkar Ponedeljek 9.50 – 10.35
Mojca Podpadec Četrtek 9.00 – 9.45
Draženko Šolaja Torek 10.45 – 11.30
Andreja Šilc Mihelič Petek 10.45 – 11.30
Barbara Petrič Ponedeljek 9.50 – 10.35
Alan Furlani Četrtek 9.50 – 10.35
Anton Zupet Ponedeljek 9.00 – 10.00

V času dopoldanskih govorilnih ur se bodo učitelji nahajali v zbornici šole in bodo dosegljivi na telefonski številki 07 3885 293.

Vsi učitelji pa so vedno dosegljivi preko elektronske pošte. E-naslovi učiteljev so ustvarjeni po ključu: ime.priimek@osnovnasolaprevole.si ali ime.priimekpriimek@osnovnasolaprevole.si