Hišni red

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F), 31. a člen, »šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo«.

Območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor

 • K šolskemu prostoru sodijo šolska zgradba, prostor pred glavnim vhodom šole, pripadajoča zelenica in nasad ter igrišče in travnik ob igrišču.

Poslovni čas in uradne ure

 • Poslovni čas šole
  Vsak delovnik od 7.00 do 15.00
 • Uradne ure
  ravnatelj: vsak delovnik od 8.00 do 14.00.
  tajnica: vsak delovnik od 10.00 do 12.00
  šolska svetovalna delavka: pon. – čet. od 10.30 do 11.30
  pedagoški delavci: v času govorilnih ur

Uporaba šolskega prostora

 • Šolski prostor Osnovne šole Prevole se uporablja za zagotavljanje in uresničevanje potreb in dejavnosti javnega osnovnošolskega izobraževanja
 • V šolskih prostorih se po dogovoru z gospodom župnikom izvaja verouk.

Šolska ambulanta

 • Šola sodeluje z Zdravstveno postajo Žužemberk. Ta opravlja sistematske zdravstvene preglede za učence 1., 3., 5., in 8. razreda v šolski ambulanti na Prevolah. Zdravstvenih uslug so deležni tudi otroci predšolskega varstva. V ambulanti opravi zdravnica preventivna cepljenja za učence sedmega razreda. Vsak torek nudi dr. Nataša Žagar Arkar splošne zdravstvene usluge v ordinaciji pri šoli za otroke vrtca, šole in ostale krajane.

Organizacija nadzora

 • Nadzor nad šolskim prostorom izvajajo vsi zaposleni Osnovne šole Prevole.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti

 • Odklepanje in zaklepanje vrat šole
  Vrata šole odklene učitelj, ki je zadolžen za jutranje dežurstvo, ob 6.40. Šolska vrata se zaklenejo ob 16.00. Zaklene jih čistilka.

Vzdrževanje reda in čistoče

 • V učilnicah skrbi za red in čistočo med odmori učenec reditelj, med poukom pa učitelj.
 • Na hodniku skrbita za red in čistočo med odmori dežurni učitelj in dežurni učenec, med poukom pa dežurni učenec.
 • Nadzor nad čistočo in urejenostjo okolice šole izvajajo šolski hišnik in čistilki. Čistilki sta zadolženi za vsakodnevno temeljito čiščenje notranjosti šolske zgradbe. Kuharici sta zadolženi za red in čistočo v prostorih šolske kuhinje.