Hišni red

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F), 31. a člen, »šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo«.

Območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor

 • K šolskemu prostoru sodijo šolska zgradba, prostor pred glavnim vhodom šole, pripadajoča zelenica in nasad ter igrišče in travnik ob igrišču.

Poslovni čas in uradne ure

 • Poslovni čas šole
  Vsak delovnik od 7.00 do 15.00
 • Uradne ure
  ravnatelj: vsak delovnik od 8.00 do 14.00.
  tajnica: vsak delovnik od 10.00 do 12.00
  šolska svetovalna delavka: pon. – čet. od 10.30 do 11.30
  pedagoški delavci: v času govorilnih ur

Uporaba šolskega prostora

 • Šolski prostor Osnovne šole Prevole se uporablja za zagotavljanje in uresničevanje potreb in dejavnosti javnega osnovnošolskega izobraževanja
 • V šolskih prostorih se po dogovoru z gospodom župnikom izvaja verouk.

Šolska ambulanta

 • Šola sodeluje z Zdravstveno postajo Žužemberk. Ta opravlja sistematske zdravstvene preglede za učence 1., 3., 5., in 8. razreda v šolski ambulanti na Prevolah. Zdravstvenih uslug so deležni tudi otroci predšolskega varstva. V ambulanti opravi zdravnica preventivna cepljenja za učence sedmega razreda. Vsak torek nudi dr. Nataša Žagar Arkar splošne zdravstvene usluge v ordinaciji pri šoli za otroke vrtca, šole in ostale krajane.

Organizacija nadzora

 • Nadzor nad šolskim prostorom izvajajo vsi zaposleni Osnovne šole Prevole.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti

 • Odklepanje in zaklepanje vrat šole
  Vrata šole odklene učitelj, ki je zadolžen za jutranje varstvo, ob 5.55. Šolska vrata se zaklenejo ob 15.40. Zaklene jih učitelj v OPB, ki zaključuje z delom.

Vzdrževanje reda in čistoče

 • V učilnicah skrbi za red in čistočo med odmori učenec reditelj, med poukom pa učitelj.
 • Na hodniku skrbita za red in čistočo med odmori dežurni učitelj in dežurni učenec, med poukom pa dežurni učenec.
 • Nadzor nad čistočo in urejenostjo okolice šole izvajajo šolski hišnik in čistilki. Čistilki sta zadolženi za vsakodnevno temeljito čiščenje ter razkuževanje notranjosti šolske zgradbe. Kuharici sta zadolženi za red in čistočo v prostorih šolske kuhinje.
Dostopnost