Zdrava šola

Slovenska mreža šol, ki promovirajo zdravje, v šolskem letu 2023/2024 obeležuje častitljivo 30. obletnico delovanja.

Iskrene čestitke vsem sodelujočim!

OŠ Prevole je že nekaj let pridružena mreži, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje in si tako iskreno prizadeva za telesno, duševno, socialno in okolijsko zdravje svojih učencev, zaposlenih, staršev ter lokalne skupnosti.

Za dosego dvanajstih ciljev zdrave šole na šoli izvajamo različne dejavnosti. V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost, izvajamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano ter pijačo, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa. Posebno skrb posvečamo kvalitetnim medsebojnim odnosom in nenasilni komunikaciji.

Naloga Zdrave šole v šolskem letu 2023/2024 je izvajati veliko aktivnosti namenjenih:

  • spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu,
  • različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju ter
  • pobudam za zmanjševanje vseh vrst nasilja.

Učitelji bomo za učence izvajali delavnice vsak zadnji petek v mesecu sedmo šolsko uro.

Rdeča nit Zdravih šol v šolskem letu 2023/2024 je:

Lepa beseda lepe odnose najde.

Prednostne naloge v šolskem letu 2023/2024 bodo duševno zdravje, učinkovita  komunikacija, dobri medsebojni odnosi ter celostno delovanje v prizadevanju za telesno, duševno, socialno in okolijsko zdravje učencev, zaposlenih, staršev ter lokalne skupnosti.

Tim Zdrave šole sestavljajo:

Mojca Hrovat, Alenka Butala, Nataša Stanišić, Patricija Jerman, Natalija Novak,

Elena M. Stanko, Andreja Šilc Mihelič, Gregor Torkar in Žiga Jernejčič.

Vodja projekta Zdrava šola Elena Marijana Stanko

 

DELAVNICA ZDRAVE ŠOLE – poročilo 1. delavnice

Leto duševnega zdravja

Energijske pijače v rokah otrok in mladostnikov

Voda – prava izbira

Dostopnost