Zdrava šola

OŠ Prevole je že nekaj let vključena v slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje.

V projekt Zdrave šole so vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, starši in zunanji sodelavci. Za dosego dvanajstih ciljev zdrave šole na šoli izvajamo različne dejavnosti. V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost, izvajamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano ter pijačo, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa. Posebno skrb posvečamo kvalitetnim medsebojnim odnosom (učenci, starši, učitelji in ostali delavci šole) in nenasilni komunikaciji.

Naloga Zdrave šole v šolskem letu 2022/23 je izvajati veliko aktivnosti povezanih z varovanjem zdravja otrok, učiteljev in staršev. Učitelji bomo za učence izvajali delavnice na temo prehrane, gibanja in duševnega zdravja vsak zadnji petek v mesecu sedmo šolsko uro. Sodelovali bomo v projektih, s katerimi želimo spodbuditi zdrav način prehranjevanja, redno ukvarjanje s športno dejavnostjo pa predstaviti kot eno izmed oblik preživljanja prostega časa, s katero lahko vplivamo na premagovanje stresa in težav, povezanih s prekomerno telesno težo.

Rdeča nit Zdravih šol v šolskem letu 2022/2023 je:

Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Prednostne naloge v šolskem letu 2022/2023 bodo:

 • nevarnosti sodobnega prehranjevanja in uporaba prehrambenih dodatkov in dopolnil,
 • pravilna drža in teža šolske torbe,
 • duševno zdravje otrok,
 • gibanje,
 • pametna raba IKT.
 • Krepitev psihične odpornosti otrok in mladostnikov “Zorenje skozi To sem jaz”.

Tim Zdrave šole sestavljajo:

 • vodja šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano,
 • šolska svetovalna delavka,
 • strokovni delavec razredne stopnje na predlog učiteljskega zbora,
 • strokovni delavec predmetne stopnje na predlog učiteljskega zbora,
 • predstavnik staršev na predlog sveta staršev in
 • predstavnik učencev.

Tim Zdrave šole:

Andreja Šilc Mihelič, Alenka Butala, Mojca Podpadec, Amalija Zajc, Jerneja Lovšin Dodič, Renata Nose, Sofia Suraci.

Vodja projekta Zdrava šola Andreja Šilc Mihelič

DELAVNICA ZDRAVE ŠOLE – poročilo 1. delavnice

TRAJNOSTNO V NOVO ŠOLSKO LETO, 9. 9. 2022 – poročilo

Priročnik Konoplja in mladostniki

LUČ MIRU NA OŠ PREVOLE

Dostopnost