Šolski parlament

Šolska skupnost spremlja in koordinira aktivnosti učencev na šoli – predstavniki oddelkov razpravljajo o življenju na šoli, oddelčnih problemih, načrtujejo različne akcije, ukrepe. Sklepe posredujejo oddelčnim skupnostim. V okviru šolske skupnosti se bodo izvajale tudi dejavnosti različnih projektov, ki potekajo na šoli.

 

Otroški parlament razpravlja na določeno temo v sodelovanju z ZPMS (Zveza prijateljev mladine Slovenije). Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2020/2021 je MOJA POKLICNA PRIHODNOST. V redni program ga vključujemo kot obliko vzgoje za demokracijo in je prostor za javno izražanje otroških mnenj in vprašanj, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje.

Jerneja Lovšin Dodič,
mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta

 

 

Informacije o otroškem parlamentu 2020/2021

Vse potrebne informacije o letošnji temi: Moja poklicna prihodnost najdete na spletni strani Zveze Prijateljev Mladine Slovenije. Priročnik, v katerem je zapisana literatura se nahaja pod rubriko Programi in Projekti → Otroški parlament.

 

LDN šolske skupnosti in šolskega parlamenta 2020-21