Šolski parlament

Šolska skupnost spremlja in koordinira aktivnosti učencev na šoli – predstavniki oddelkov razpravljajo o življenju na šoli, oddelčnih problemih, načrtujejo različne akcije, ukrepe. Sklepe posredujejo oddelčnim skupnostim. V okviru šolske skupnosti se bodo izvajale tudi dejavnosti različnih projektov, ki potekajo na šoli.

Otroški parlament razpravlja na določeno temo v sodelovanju z ZPMS (Zveza prijateljev mladine Slovenije). Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2018/2019 je ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. V redni program ga vključujemo kot obliko vzgoje za demokracijo in je prostor za javno izražanje otroških mnenj in vprašanj, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje.

Jerneja Lovšin Dodič,
mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta

Letni delovni načrt za Šolsko skupnost in Šolski parlament

Informacije o otroškem parlamentu 2018/2019

Vse potrebne informacije o letošnji temi: Šolstvo in šolski sistem najdete na spletni strani Zveze Prijateljev Mladine Slovenije. Priročnik, v katerem je zapisana literatura se nahaja pod rubriko Programi in Projekti → Otroški parlament.