Šolski koledar

Šolsko leto se začne 1. septembra, konča pa 31. avgusta. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu). Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole ali šolskem koledarju.

Ura pouka traja praviloma 45 minut, OPB 50 minut in ura jutranjega varstva 60 minut.

Dostopnost