Šolski koledar

Šolsko leto se začne 1. septembra, konča pa 31. avgusta. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu). Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole ali šolskem koledarju.

Ura pouka traja praviloma 45 minut, OPB 50 minut in ura jutranjega varstva 60 minut.

S poukom bomo pričeli v ponedeljek, 3. septembra 2018. Pouk se bo izvajal tudi v soboto, 29. 09. 2018, ko bomo nadomeščali ponedeljek, 24. 12. 2018, delovni pa sta še dve soboti,02. 02. 2019 in 11. 5. 2018. Zadnji dan pouka za deveti razred bo 14. junija 2019, za ostale razrede se pouk konča 24. junija 2019.

 

2018 ponedeljek 3. 9. ZAČETEK POUKA
sobota 29. 9. POUK, NADOMEŠČANJE POUKA PROSTEGA DNE 24. 12. 2018
ponedeljek-petek 29. 10.-2. 11. JESENSKE POČITNICE
sreda 31. 10. DAN REFORMACIJE
četrtek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
petek 21. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek 24. 12 POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE V SOBOTO, 29. 9. 2018
torek 25. 12. BOŽIČ
sreda 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek-sreda 25. 12.-2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
2019 torek-sreda 1. 1.-2. 1. NOVO LETO
četrtek 31. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
2. 2. POUK (V SKLADU Z 2. ODSTAVKOM 4. ČLENA PRAVILNIKA O ŠOLSKEM KOLEDARJU)
sobota
četrtek 7. 2. PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
petek 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek-sobota 15. 2.-16. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek  – petek
18. 2. – 22. 2. ZIMSKE POČITNICE
ponedeljek 22. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
sobota 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
sobota-četrtek 27. 4.-2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
sreda-četrtek 1. 5.-2. 5. PRAZNIK DELA
petek 3. 5. POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE V SOBOTO, 11. 5. 2019
sobota 11. 5. POUK, NADOMEŠČANJE POUKA PROSTEGA DNE 3. 5. 2019
14. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA;
petek
RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA;
24. 6.  RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL;
ponedeljek POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
torek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
sreda-sobota 26. 6.-31. 8. POLETNE POČITNICE

 

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda:

 

MAJ 2019 7. torek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
9. četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (FIZ)    NPZ iz tujega jezika za 6. razred

Popravni in razredni izpiti

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
17. 6. – 1. 7. 2019 1. rok učenci 9. razreda
26. 6. – 9. 7. 2019 1. rok učenci 1.-8. razreda
18. 8. – 30. 8. 2019 2. rok učenci 1.-9. razreda

Preverjanje znanja učencev na osnovi pritožb staršev na oceno je 30. 6. 2019.

Vse komisije za popravne in razredne izpite imenuje ravnatelj na 2. učno-vzgojni konferenci. Komisija, ki ponovno preverja oceno učenca, katerega starši so se pritožili na oceno, se imenuje po prejemu pritožbe.