Šolski koledar

Šolsko leto se začne 2. septembra, konča pa 31. avgusta. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu). Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole ali šolskem koledarju.

Ura pouka traja praviloma 45 minut, OPB 50 minut in ura jutranjega varstva 60 minut.

S poukom bomo pričeli v ponedeljek, 2. septembra 2019. Pouk se ob sobotah ne bo izvajal. Zadnji dan pouka za deveti razred bo 15. junija 2020, za ostale razrede se pouk konča 24. junija 2020.

 

2019 ponedeljek 2. 9. ZAČETEK POUKA
ponedeljek-petek 28. 10.-1. 11. JESENSKE POČITNICE
četrtek 31. 10. DAN REFORMACIJE
petek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
torek 24. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sreda 25. 12. BOŽIČ
četrtek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sreda-četrtek 25. 12.-2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
2020 sreda-četrtek 1. 1.-2. 1. NOVO LETO
petek 3. 1. POUKA PROST DAN
petek 31. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
petek 7. 2. PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
sobota 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek-sobota 14. 2.-15. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek  – petek
24. 2. – 28. 2. ZIMSKE POČITNICE
ponedeljek 23. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
ponedeljek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
ponedeljek-petek 27. 4.-1. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
petek-sobota 1. 5.-2. 5. PRAZNIK DELA
15. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA;
ponedeljek
RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA;
sreda 24. 6.  RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL;
sreda POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
četrtek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
petek-ponedeljek 26. 6.-31. 8. POLETNE POČITNICE

 

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda:

 

MAJ 2020 5. torek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
7. četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
11. ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (BIO)    NPZ iz tujega jezika za 6. razred

Popravni in razredni izpiti

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
17. 6. – 1. 7. 2020 1. rok učenci 9. razreda
26. 6. – 9. 7. 2020 1. rok učenci 1.-8. razreda
17. 8. – 29. 8. 2020 2. rok učenci 1.-9. razreda

Preverjanje znanja učencev na osnovi pritožb staršev na oceno je 30. 6. 2020.

Vse komisije za popravne in razredne izpite imenuje ravnatelj na 2. učno-vzgojni konferenci. Komisija, ki ponovno preverja oceno učenca, katerega starši so se pritožili na oceno, se imenuje po prejemu pritožbe.