Učbeniški sklad

Spoštovani učenci in starši!

V uporabo ste prejeli učbenike iz učbeniškega sklada Osnovne šole Prevole. Prosimo vas, da z učbeniki ravnate skrbno, saj si vsi želimo, da bi bili učbeniki v dobrem stanju tudi v prihodnjih šolskih letih.

Zlata pravila ravnanja z učbeniki

  • Vsak učbenik zavijte, vendar ne v barvno samolepilno folijo (lahko v prozorno) in ne v ovitke, ki se nalepijo na platnice učbenika. Če učbenike zavijate v papir, pazite, da lepilni trak čim manj nalepite na notranjo stran platnice.
  • Na zavit učbenik nalepite etiketo, na kateri naj bodo napisani ime in priimek učenca ter ime predmeta in razred, ki ga učenec obiskuje.
  • V učbenik ne pišite in ne rišite ničesar.
  • Učbenika ne mečkajte, zvijajte ali mečite.
  • Skrbite, da bosta učni prostor in miza, za katero se učite, čista in urejena.
  • Vsak dan si pripravite šolsko torbo, v kateri naj bodo samo tisti učbeniki, delovni zvezki in zvezki, ki jih potrebujete naslednji šolski dan.

Za vse učbenike, s katerimi ne boste ravnali v skladu s pravili, bomo na koncu šolskega leta zahtevali odškodnino.

Lepo vas pozdravljam in vam v novem šolskem letu želim veliko uspehov!

Skrbnica učbeniškega sklada za šolsko leto 2022/2023
Andreja Šilc Mihelič

Navodila za učbeniški sklad OŠ Prevole za šolsko leto 2022/2023

Seznami šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov za šolsko leto 2022/2023