Rastem s knjigo

Naša šola je vključujena v nacionalni projekt RASTEM S KNJIGO, ki je namenjen spodbujanju bralne kulture.

Cilji projekta so:

  • spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature,
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
  • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja knjižnic,
  • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v
  • založniške programe za mladino.

V okviru tega projekta bomo v jesenskem času obiskali knjižnico Mirana Jarca Novo mesto. Projekt predstavlja tudi prijetno obliko druženja učencev in knjižničarjev: učenci spoznajo delo knjižničarjev, tako šolskih kot splošnih, nekateri se vanjo tudi včlanijo, vsak sedmošolec pa dobi v dar slovensko mladinsko leposlovno delo.

Koordinatorica projekta knjižničarka Andreja Šilc Mihelič.

Kako poteka projekt

Projekt Rastem s knjigo pripravljamo v sodelovanju z delovno skupino, ki vključuje predstavnike Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavoda RS za šolstvo, Združenja splošnih knjižnic, Sekcije šolskih knjižnic pri ZBDS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev.

Prve priprave na projekt, ki je vezan na šolsko leto, se pričnejo v spomladanskih mesecih z javnim razpisom, v okviru katerega naša pristojna strokovna komisija med prijavljenimi slovenskimi mladinskimi deli izbere dve – eno za sedmošolce in eno za dijake prvih letnikov.

Vsako leto sta izbrani dve drugi deli. Delovna skupina nato pripravi natančne informacije o izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v sodelovanju z založnikom in avtorji pa tudi promocijsko gradivo in predstavitvena filma za obe deli.

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat so izbrane knjige dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji.

Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Med šolskim letom potekajo tudi srečanja učencev in dijakov z avtorji izbranih knjig po številnih slovenskih šolah, ponekod pa tudi v zamejstvu in drugod po svetu. Te nastope sofinancirata Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Društvo slovenskih pisateljev. Hkrati se pri promociji branja že vrsto let povezujemo tudi s Košarkarsko zvezo Slovenije.

Prispela poročila splošnih knjižnic in odzivi vseh vpletenih kažejo na vsakoletno uspešno izvedbo projekta.

Dostopnost