Interesne dejavnosti

V interesne dejavnosti so vključeni vsi učenci šole glede na zanimanje za posamezno področje. Praviloma učenec obiskuje eno interesno dejavnost, lahko pa tudi več, če so časovno usklajene. Interesne dejavnosti se izvajajo skozi vse šolsko leto. Mentorji ID so učitelji in zunanji sodelavci (gasilski krožek).

Naziv dejavnosti Št. ur tedensko Št. skupin Mentor
Astronomija 1 1 Ana Dejak
Vesela šola 1 1 Marjetka Pintar
Modelarstvo 1 1 Ana Dejak
Pevski zbor 2, 4 1, 2 Žiga Jernejčič
Semena Sprememb 1 1 Jerneja Lovšin Dodič
Aktivno naravoslovje 1 1 Andreja Šilc Mihelič
Računalništvo 1 1 Draženko Šolaja
Novinarski krožek 1 1 Irena Blatnik
Aktivni odmor 0,5 1 Vsi učitelji
Moč besede in števil 1 1 Jerneja Lovšin Dodič, Irena Blatnik
Delavnice gibanja, prehrane in duševnega zdravja 1 1 Andreja Šilc Mihelič
Bralna Značka 1 1 Irena Blatnik
Angleški krožek 1 1 Bernarda Jesih