Interesne dejavnosti

V interesne dejavnosti so vključeni vsi učenci šole glede na zanimanje za posamezno področje. Praviloma učenec obiskuje eno interesno dejavnost, lahko pa tudi več, če so časovno usklajene. Interesne dejavnosti se izvajajo skozi vse šolsko leto. Mentorji ID so učitelji in zunanji sodelavci (gasilski krožek).

Naziv dejavnosti Št. ur tedensko Št. skupin Mentor
Računalništvo

Microsoft Office

1

0,5

1

1

Anton Zupet

Anton Zupet

Vesela šola 1 1 Marjetka Pintar
Aktivno naravoslovje 0,5 1 Andreja Šilc Mihelič
Pevski zbor 2, 4 1, 2 Žiga Jernejčič
Elastomobil 1 1 Damir Pirc
Šah in družabne igre 1 1 Alenka Butala
Šport in igre 1 1 Alenka Butala
Novinarski krožek 1 1 Irena Blatnik
Aktivni odmor 0,3 1 Vsi učitelji
Pravljični krožek 1 1 Mojca Gumilar
Delavnice gibanja, prehrane in duševnega zdravja 0,25 9 Andreja Šilc Mihelič
Bralna značka 0,5 7 Irena Blatnik, učitelji RP
Glasbeni inštrumenti 0,5 1 Žiga Jernejčič