Šola v naravi

Šola v naravi je letos organizirana za učence prve, druge in tretje triade.

Razred Dom Program Termin
1 OŠ 6.–9. r. CŠOD

Radenci

Naravoslovna šola v naravi 7. 10. 2019–11. 10. 2019 20.03.2018, 11:22:26
2 OŠ 3.–5. r. CŠOD

Burja

Plavalna šola v naravi 9. 9. 2019–13. 9. 2019 20.03.2018, 11:17:26
3 OŠ 1.–2. r. CŠOD

Čebelica

Naravoslovna šola v naravi 10. 6. 2019–12. 6. 2020 27.03.2018, 09:25:25