Športni dnevi

  • 09. 2021 – Evropski dan športa 1. – 9. r, vodja: Draženko Šolaja
  • Zimski športni dan – vsi učenci šole (februar), vodja: Patricija Glinšek
  • CŠOD – vsi učenci šole, vodje: razredniki
  • CŠOD – vsi učenci šole, vodje: razredniki
  • Maj – junij – plavanje 1. – 9. r., vodja: Draženko Šolaja
Dostopnost