Športni dnevi

  • jesenski športni dan                                 (1.-9. r.)
  • 2 v CŠOD (3.-9. r.); 1 v CŠOD                 (1.-2. r.)
  • zimski športni dan (januar)                    (1.-9. r.)
  • športne igre                                                (1.-2. r.)
  • zadnji šolski dan (junij)                           (1.-8. r.)
  • valeta                                                            (9. r.)