Športni dnevi

  •     jesenski – Tek podnebnih sprememb in dan zdrave šole (29. 9.)     (1.-9. r.)
  •    2 v CŠOD (4.-9. r.);1 v CŠOD                                                                     (1.-3. r.)
  •    zimski športni dan (januar)                                                                        (1.-9. r.)
  •    športne igre                                                                                                    (1.-3. r.)
  •    zadnji šolski dan (junij)