Predmetnik

Pouk se izvaja po predmetniku za devetletno osnovno šolo.

Predmet / razred 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleščina 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
DKE 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni pred. 1 2* 1* 1* 1* 1/2 1/2 1/2
Izbirni pred. 2 1 1 1
Izbirni pred. 3 2* 2* 2*
Oddelčna skup. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Kulturni dan 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dan 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dan 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dan 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dop., dod. pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dej. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

* Neobvezni izbirni predmet

Zgodnje učenje tujega jezika – angleščina

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – Tuji jezik v 1. razredu

Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala in slikovnega gradiva. Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog itd. Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.

Marijana Elena Stanko, učiteljica angleščine

Dostopnost