Vpis v vrtec

Uveljavitev znižanega plačila

Starši najkasneje v mesecu pred mesecem vključitve otroka v vrtec pri pristojnemu CSD-ju oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za subvencijo vrtca.

Dostopnost