Vpis v vrtec

Spoštovani starši, obveščamo vas, da se je s 1. 1. 2022 cena vrtca pri naši šoli povečala.

Uveljavitev znižanega plačila

Starši najkasneje v mesecu pred mesecem vključitve otroka v vrtec pri pristojnemu CSD-ju oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za subvencijo vrtca.