Naravoslovni dnevi

  • tradicionalni slovenski zajtrk, čebelar (17. nov.)                                    (1.-9. r.)
  • 2 v CŠOD (4.-9.r.), 1 v CŠOD (1.-3.)                         (1.-3.r.)
  • travnik (maj)