Naravoslovni dnevi

  • tradicionalni slovenski zajtrk, čebelar (15. nov.) (1.-9. r.)
  • 2 v CŠOD (3.-9. r.), 1 v CŠOD (1.-2.) (1.-3. r.)
  • botanični vrt (1.-2. r.)