Bralna značka

ZAČETEK BRANJA: 17. september – dan zlatih knjig

ZAKLJUČEK: 2. april– mednarodni dan knjig za otroke

Bralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k branju. Trudimo se, da bi otrokom in mladim olajšali in polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se spoprijateljili z njo. Želimo si, da bi postali redni bralci in bi to ostali tudi kasneje v življenju.

Branje za bralno značko vsako leto zaključimo v aprilu – mesecu knjige, v maju pa bralce nagradimo s kino predstavo in podelitvijo priznanj. Učenec mora prebrati 5 knjig iz seznama in o vsebini se pogovori z mentorico. Učenci, ki berejo vseh devet let – ZLATI ZNAČKARJI, prejmejo knjižno nagrado, priznanje, za kar poskrbi DPM Mojca Novo mesto, ki pripravi tudi kulturni program in pogostitev za vse zlate bralce.

BRANJE IN OTROK V PREDŠOLSKEM IN ŠOLSKEM OBDOBJU

Vzemimo si čas in berimo otroku vsak dan nekaj minut (vsaj deset minut).

S starejšim otrokom se pogovarjajmo o knjigah!

Glasno branje, pogovor z otrokom, čas, ki ga preživimo skupaj, je nenadomestljivi!

Koordinatorka bralne značke: Irena Blatnik

PRIPOROČILNI SEZNAM KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO
V ŠOLSKEM LETU 2022/23

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

V knjižnici je na voljo tudi gradivo za angleško bralno značko. Urejeno je na posebnih policah in opremljeno z ustreznimi seznami.

Seznam knjig za angleško bralno značko dobite v knjižnici.

Seznam knjig za angleško bralno tekmovanje – KNJIŽNI MOLJ dobite v knjižnici.

Dostopnost