Šolska shema

ŠOLSKA SHEMA V ŠOL. L. 2023/2024

Šolska shema, ki je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka (v nadaljevanju ŠSH), je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Nova Šolska shema je glede razdeljevanja proizvodov podobna prejšnji SŠSZ:

  • Sadje in zelenjava oz. mleko se razdeljuje kot dodaten brezplačni obrok otrokom v šoli.
  • Obvezni so izobraževalni spremljevalni ukrepi (različni ukrepi, ki jih izvede država, skladno s strategijo).
  • Obvezno je spremljanje in vrednotenje sheme.
  • Šola se mora letno prijaviti v Šolsko shemo, in se mora že ob prijavi odločiti, ali bo razdeljevala le šolsko sadje in zelenjavo ali le šolsko mleko ali oboje. Naša šola razdeljuje oboje.

Vodja projekta učiteljica Alenka Butala

Dostopnost