Pasavček

Splošno

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že šesto leto. V preteklosti je projekt potekal v okviru mednarodnega projekta EUCHIRES (European public awareness campaign on the use of seat belts and child restraints systems), ki ga je finančno podprla tudi Evropska unija.

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo.

Zaščita otroka v avtu je eden najbolj učinkovitih ukrepov za izboljšanje varnosti. Tako smo pred leti skupaj z ostalimi sodelujočimi državami pripravili skupen preventivni projekt, ki ga je finančno podprla tudi Evropska unija, Generalna direkcija za promet in energijo. Vsebinsko se akcija navezuje tudi na aktivnosti v okviru širše akcije Varnostni pas, ki teče v okviru Nacionalnega programa prometne varnosti pod okriljem Ministrstva za promet.

Projekt je prvo leto potekal kot pilotski projekt v 15 slovenskih vrtcih, nato pa se iz leta v leto število sodelujočih vrtčevskih skupin in šolskih oddelkov prve triade povečevalo. Tako je v lanskem šolskem letu k projektnemu delu v okviru Pasavčka pristopilo preko 1.200 skupin in oddelkov, kar posledično pomeni, da je bilo v projekt aktivno vključenih več kot 23.000 otrok in preko 2.000 strokovnih delavcev.

V Sloveniji imamo v okviru projekta pripravljeno medijsko kampanjo, s katero želimo senzibilizirati predvsem otroke in njihove starše o nujnosti uporabe otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov. Hkrati pa preko različnih izobraževanj in svetovanj na dogodkih Pasavček povečujemo informiranost in znanje staršev in otrok.

Projekt temelji na pozitivni spodbudi, saj nagrajujemo otroke, ki so aktivni v projektnem delu in so v osebnem avtomobilu pripeti. Otroci prejmejo različne nagradice (zapestnica, figurica, tattoji, baloni itd.) z likom pasavčka. Lik pasavca smo izbrali, ker ima ta žival v jezikih vseh sodelujočih držav v svojem imenu tudi besedo pas in z besedno igro še poudarja uporabo varnostnega pasu. Največja nagrada je figurica Pasavčka, ki je narejena tako, da se lahko z ježki pripne na varnostni pas in jo ima otrok tudi v avtu.

V preteklih letih smo medijsko kampanjo nadgradili s sodelovanjem z glasbeno skupino Čuki, ki je v ciljni starostni skupini zelo priljubljena. Tako smo pripravili radijski oglas, ki vsebuje del pesmi Mi gremo pa na morje, ki je izšla na njihovi zgoščenki. V okviru promocije njihovega albuma s turnejo po Sloveniji so skupaj z občinskimi SPV sodelovali pri senzibilizaciji otrok in staršev za pravilno uporabo otroških sedežev in varnostnih pasov.

V okviru projekta Pasavček poteka več aktivnosti, ki se skupaj dopolnjujejo in tako usklajeno dajejo boljše rezultate:

 • Medijska kampanja, ki se dopolnjuje z medijsko akcijo Pripni svoje življenje!, ki poteka enkrat letno

 • Projektno delo po vrtcih in šolah, v katerem sodeluje veliko število vzgojiteljev, učiteljev, otrok in njihovih staršev, ki preko celega šolskega leta namenjajo varni vožnji otrok večjo pozornost – več v povezavi

 • Številne prireditve in dogodki Pasavček, ki potekajo preko celega leta po šolah, vrtcih, občinah, sejmih, nakupovalnih centrih, drugih prireditvah

 • Nadzor nad uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev s strani Policije, ki poteka v okviru akcije Varnostni pas

 • Spremljanje uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev z objektivnim opazovanjem na različnih vrstah cest po Sloveniji

V mednarodnem projektu Euchires je v preteklosti sodelovalo že 14 evropskih držav:

 • Avstrija

 • Belgija

 • Češka

 • Finska

 • Francija

 • Italija

 • Luksemburg

 • Nemčija

 • Nizozemska

 • Španija

V večini držav je projekt obsegal medijsko kampanjo, ki so jo kasneje v nekaterih držav razširili še na delo po šolah in vrtcih (Avstrija, Češka, Belgija).

Projekt Pasavček do sedaj

 • Projekt Pasavček se izvaja v Sloveniji od leta 2005, najprej kot mednarodni projekt, v katerem je sodelovalo 14 evropskih držav, finančno pa ga je podprla tudi Evropska Unija; zadnji dve leti pa ga v Sloveniji nadaljujemo zaradi dobrih rezultatov

 • Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujanje pravilne in varne vožnje otrok z uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov

 • Projekt se vsako leto strokovno spremlja in razvija ter dopolnjuje orodja in gradiva, vsako leto narašča tudi število vključenih v projektno delo

 • Skupno je do sedaj v petih letih v projektu sodelovalo 4.277 vrtčevskih skupin in oddelkov prve triade osnovne šole

 • Aktivno je bilo v projekt skupno vključenih skoraj 75.000 otrok, 5.700 učiteljev in vzgojiteljev, posredno pa še cca. 100.000 staršev

Do sedaj smo za potrebe izvajanja projekta izdali številna gradiva za otroke in starše: 52.000 plakatov, 120.000 brošur, 400.000 letakov, 40.000 balonov, 120.000 tattoojev, 120.000 kartončkov, 4.000 štampiljk, 100.000 nalepk, 10.000 magnetkov, 150.000 obešank za vrata, 115.000 kopitljačkov, 1.500 CD s Čuki, 2.500 rumenih rutic s pasavčkom.

Za nagradice za otroke, ki so aktivno sodelovali v projektu in se varno vedli, je bilo skupno zagotovljenih 75.000 figuric pasavčkov, 36.000 gumijastih zapestnic, 20.000 obeskov pasavček, 10.000 obešank za avto ter 60.000 priznanj za sodelovanje in 6.000 potrdil za učitelje in vzgojitelje.

Evalvacija projekta poteka na treh ravneh: evalvacija medijske kampanje, evalvacija projektnega dela po šolah in vrtcih ter opazovanje pripetosti z varnostnimi pasovi med vožnjo. Vsako leto se izvede opazovanje dejanske pripetosti v prometu na različnih vrstah cest v različnih časovnih terminih, in sicer je pripetost otrok narasla s 53,7 % pred začetkom izvajanja projekta Pasavček v letu 2005 na 80,1 % v letu 2009.

Do sedaj smo izvedli skupno preko 500 prireditev in dogodkov Pasavček po šolah, vrtcih, lokalnih okoljih, nakupovalnih središčih ter sejmih za otroke in starše.

Izvedenih je bilo 6 posebnih izobraževanj za učitelje in vzgojitelje vključene v projekt Pasavček, ki se jih je udeležilo približno 600 učiteljev in vzgojiteljev, izdan je bil tudi strokovni priročnik za izvajanje aktivnosti v 5.000 izvodih.