Pasavček

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že enajsto leto. Vsebinsko se akcija navezuje tudi na aktivnosti v okviru širše akcije Varnostni pas, ki teče v okviru Nacionalnega programa prometne varnosti pod okriljem Ministrstva za promet.

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev (OVS) in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga slogan Red je vedno pas pripet jasno sporoča.

Zaščita otroka v avtu je eden najbolj učinkovitih ukrepov za izboljšanje varnosti. Tako smo pred leti skupaj z ostalimi sodelujočimi državami pripravili skupen preventivni projekt, ki ga je finančno podprla tudi Evropska unija, Generalna direkcija za promet in energijo. Projekt je prvo leto potekal kot pilotski projekt v 15 slovenskih vrtcih, sedaj pa se iz leta v leto število sodelujočih vrtčevskih skupin in šolskih oddelkov prve triade povečuje. Tako je v lanskem šolskem letu k projektnemu delu v okviru Pasavčka pristopilo preko 695 skupin in oddelkov, kar posledično pomeni, da je bilo v projekt aktivno vključenih več kot 14.000 otrok in preko 2.000 strokovnih delavcev.

V okviru projekta Pasavček poteka več aktivnosti, ki se skupaj dopolnjujejo in tako usklajeno dajejo boljše rezultate:

  • Medijska kampanja, ki se dopolnjuje z medijsko akcijo Pripni svoje življenje!, ki poteka enkrat letno.
  • Projektno delo po vrtcih in šolah, v katerem sodeluje veliko število vzgojiteljev, učiteljev, otrok in njihovih staršev, ki preko celega šolskega leta namenjajo večjo pozornost varni vožnji otrok.
  • Številne prireditve in preventivni dogodki Pasavček, ki potekajo preko celega leta po šolah, vrtcih, občinah, sejmih, nakupovalnih centrih, drugih prireditvah.
  • Nadzor nad uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev s strani Policije, ki poteka v okviru akcije Varnostni pas.
  • Spremljanje uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev z objektivnim opazovanjem na različnih vrstah cest po Sloveniji.

Mentorici učiteljici Amalija Zajc in Mojca Gumilar

Dostopnost