Novice – šola

08. 04. 2024

Predstava Mestni ljudski godci

Učenci OŠ Prevole so se 13. 3. 2024 udeležili območnega srečanja gledaliških skupin, kjer so nastopili s predstavo Mestni ljudski godci. Srečanje je spremljala tudi televizija Vaš kanal, ki je predstavo posnela.

Vabljeni k ogledu predstave na spodnji povezavi.

https://vaskanal.com/tok-tok-otroci-mestni-ljudski-godci/

20. 02. 2024

2. skupni roditeljski sestanek s predavanjem za starše

Spoštovani starši,

v četrtek, 22. 02. 2024, ob 16.00, bo na naši šoli potekal 2. skupni roditeljski sestanek s predavanjem za starše. Tokrat nas obišče ga. Tadeja Pogorelec, ki o sebi in svojih referencah pravi takole:

Sem univerzitetna diplomirana psihologinja z 20-letnimi izkušnjami kot šolska svetovalna delavka (in tudi izvajalka dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami). Poleg dela na osnovni šoli sem izkusila nekajletno zasebno svetovanje in psihološko testiranje v svetovalnici Kogito. 4 leta sem delala kot članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo. Bila sem koordinatorica študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev. Nekajkrat sem sodelovala kot gostja – predavateljica na seminarjih šolskega psihološkega svetovanja na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila sem mentorica več študentom na praksi. Sodelovala sem v treh inovacijskih projektih ter pri izdaji zbirke vaj za izboljšanje pozornosti in koncentracije z naslovom Pozor, koncentrat. Pridobila sem evropski ECQA certifikat za mentorja na področju inovativnega poučevanja. Udeležila sem se študijskega obiska na Finskem na področju vseživljenjske karierne orientacije. Moje izkušnje obsegajo svetovanje in pomoč učencem iz različnih deprivilegiranih skupin, kot npr. otroci s posebnimi potrebami, priseljenci, Romi. Izvedla sem številna predavanja in delavnice za učence, starše in učitelje. Poseben poklicni izziv mi je vseskozi predstavljalo izboljšanje šibkih socialno-čustvenih spretnosti učencev preko igrificiranih oblik dejavnosti, kar sem predstavila tudi na srečanjih širše strokovne javnosti.

Tema njenega predavanja bo 5x DA in 5x NE pri vzgoji. V nasprotju s poplavo spletnih vplivnežev (influencerjev) in spletnih instant nasvetov laikov na raznih forumih vam bo ponudila kvalitetne, s stroko podprte nasvete. Ponudila bo tudi razlago stereotipnih stališč in preseganje le-teh.

Po roditeljskem sestanku bodo sledile redne govorilne ure.

Vabljeni.

Draženko Šolaja, ravnatelj

Dostopnost