Novice – vrtec

20. 03. 2019

Prireditev ob materinskem dnevu 25. 03. 2019

OBVESTILO

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 25. 3. 2019, bomo imeli na šoli prireditev ob materinskem dnevu, na katero ste vsi lepo vabljeni (vabila so vam že prinesli otroci). Prireditev bo ob 16. uri, zato bomo začeli s poukom dve uri kasneje – ob 9.55  do 15.55, sledi proslava, nato pa razvoz  po domovih.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Ravnatelj Draženko Šolaja

Vozni red za ponedeljek, 25. 3. 2019

 

Zap. št. Smer vožnje Odhod zjutraj
1. Visejec – Lopata – Prevole 8.55
2. Žvirče – Prevole 9.10
3. Hinje – Hrib – Pleš – Prevole 9.20
4. Vrh – Sela – Ratje – Prevole 9.30

20. 03. 2019

Kulturni dan za učence 6. – 9. razreda 27. 3. 2019

OBVESTILO

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bodo imeli učenci od 6. do 9. razreda v sredo, 27. 3. 2019, kulturni dan.  V Ljubljani si bodo ogledali operno predstavo Gorenjski slavček, nato se bodo sprehodili še po središču mesta in si ogledali kulturne znamenitosti.

V šoli bodo malicali, s seboj pa bodo dobili sendviče, sadje in vodo. V šolo pridejo kot običajno, vrnili pa se bodo nekoliko kasneje (okoli 15. ure).

CENA:

 • ogled predstave 10 EUR,
 • prevoz 8 EUR
 • SKUPAJ 18 EUR

 

Denar prinesejo učenci razrednikom do ponedeljka, 25. 3. 2019.

                                                                                                                        Ravnatelj Draženko Šolaja

03. 03. 2019

Obvestilo šola v naravi – PLANICA

Spoštovani starši.

Včeraj smo bili s strani RTC Kranjska Gora obveščeni, da so zaradi previsokih temperatur in pomanjkanja snega 2. 3. 2019 zaprli smučišče v Planici. Tako bomo v času bivanja v CŠOD Planica izvajali šolo nordijskega smučanja oziroma teka na smučeh, kot smo se tudi dogovorili na roditeljskem sestanku. Vso opremo za teke bodo učenci dobili brezplačno v domu. Ker alpskega smučanja ne bo možno izvajati, ni potrebno, da učenci s seboj nosijo alpske smuči, smučarske čevlje, čelade in ostalo.

Draženko Šolaja, ravnatelj

15. 02. 2019

OŠ Prevole – EKO ŠOLA

Dragi starši in učenci,

že nekaj časa nazaj je nastala ideja, da bi naša šola pričela delovati bolj v smislu ekološke ozaveščenosti. V vseh letih smo že izvajali marsikatero dejavnost, s katero smo osveščali naše učence, kako ohranjati naravo čisto. V šolskem letu 2018/19 pa smo se odločili, da bo naša šola postala – Ekošola. Tako smo se pridružili mednarodnega programu Ekošola, ki vzpodbuja celostno okoljsko vzgojo in izbraževanje.

Da bomo čimbolj uspešni, potrebujemo tudi vaše sodelovanje, dragi učenci in starši. Pričakujemo, da boste zavzeto sodelovali pri zbiralnih akcijah in drugih aktivnostih, ki potekajo v okviru Ekošole in tako prispevali svoj delež k čistejšemu okolju.

 

Ekošola

 

V letošnjem šolskem letu smo se pridružili mednarodnemu projektu Ekošola, ki načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo v osnovne šole. Za naša prizadevanja v šolskem letu 2018/2019 upamo, da bomo prejeli zeleno zastave kot priznanje oz. znak, da šola spada v mednarodni program Ekošola. Sedem korakov je postopek dela posamezne ustanove, da pridobi zeleno zastavo (kot priznanje oziroma znak, da spada v mednarodni program Ekošola):

 1. vzpostavitev eko-odbora,
 2. okoljski pregled,
 3. sestava eko-akcijskega načrta,
 4. nadzor in ocenjevanje uspešnosti zastavljenih ciljev,
 5. kurikulum – delo po učnem načrtu,
 6. obveščanje in ozaveščanje v šoli, lokalni pa tudi širši skupnosti,
 7. eko-listina.

Glavni cilj in namen ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja. Sodelovanje z drugimi ekošolami omogoča izmenjavo in bogatenje idej, sodelovanje med različnimi kulturami in navadami, ki sta jih prinesla čas in razvoj, in sicer ob dejstvu, da skrb za okolje in varovanje narave ne pozna meja.

Ekošola je učenje za življenje. Uči nas varovati in ohraniti tisto, kar je nujno potrebno za življenje. Naš planet!

Program Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja NAČELA:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Glavni CILJ slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Vir: https://ekosola.si/

Ekoakcijski načrt OŠ Prevole

Sodelujemo v naslednjih projektih:

 • Star papir zbiram, prijatelja podpiram
 • Likovni natečaj
 • Ekokviz za osnovne šole
 • Mladi v svetu energije

Izvajamo oz. smo izvedli naslednje ozaveščevalne in zbiralne akcije:

 • Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš
 • Sodelovanje v nagradnem natečaju v okviru projekta Ekopaket
 • Zbiranje plastenk z oznako PET
 • Zbiranje zamaškov
 • Zbiranje odpadnih baterij
 • Izdelovanje izdelkov iz odpadnih materialov
 • Tek podnebne solidarnosti

O Ekošoli in njenih projektih si lahko preberete na:

http://www.ekosola.si/

Uporabne povezave:

http://www.eco-schools.org/

http://www.bodieko.si/

http://www.eko-planet.net/

 

 

tim Ekošole