Izbirni predmeti

Izbirni predmeti, ki jih bo šola izvajala v tem šolskem letu za učence tretjega triletja:

Družboslovno-humanistični sklop Naravoslovno-tehnični sklop
Računalništvo – urejanje besedil Šport za sprostitev
Obdelava gradiv – umetne mase Matematične delavnice 7
Glasbeni projekt Okoljska vzgoja 3

Neobvezni izbirni predmet v drugi triadi je Računalništvo.

Opis izbirnih predmetov 7., 8., 9. r. 2019-2020

Opis izbirnih predmetov 4., 5., 6. r. 2019-2020