Novice – šola

05. 10. 2018

5. oktober, svetovni dan učiteljev

Svetovni dan učiteljev bomo letos 5. oktobra obeležili že 25. leto zapored. S praznikom se oznamuje sprejem Priporočil o položaju učiteljev na ta dan leta 1966 na posebni medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije dela. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. Opredeljujejo tudi odgovornost vlad, ki naj vzgojiteljem in učiteljem ter njihovim organizacijam omogočijo sodelovanje pri odločanju o zanje pomembnih vprašanjih. Odločitev o 5. oktobru kot svetovnem prazniku vzgojiteljev in učiteljev je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi, obeležujemo pa ga po vsem svetu od leta 1994 naprej.

Globalna tema letošnjega obeleževanja se sicer dotika pravice do izobraževanja, zato je tudi geslo temu primerno: Pravica do izobraževanja pomeni pravico do kakovostnega in ustrezno usposobljenega učitelja.

Vsem učiteljem in vzgojiteljem naše šole čestitamo ob njihovem prazniku in se zahvaljujemo za trud, ki ga vlagajo v izobraževanje in vzgojo mladih.

Draženko Šolaja, ravnatelj