Novice – vrtec

16. 03. 2020

NUJNO VARSTVO OTROK – novo

Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih, s katero bo prenehala veljati Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
(Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20), ki je dovoljevala organiziranje nujnega varstva
otrok.
Vse šole in vrtci bodo od 16. marca 2020 do preklica zaprti.
Od 16. 3. 2020 bo torej prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:
– vrtcih,
– osnovnih šolah,
– osnovnih šolah s prilagojenim programom,
– glasbenih šolah,
– zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami,
– srednjih šolah,
– višjih strokovnih šolah,
– domovih za učence,
– dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi
trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in
mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma
s priznano mednarodno zaščito,
– organizacijah za izobraževanje odraslih,
– študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v
študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih
profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v
kraj stalnega bivališča ter
– univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja
do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Anton Baloh
generalni direktor
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo