Novice – šola

26. 02. 2021

Pouk v naslednjem tednu od 1. 3. – 5. 3. 2021

Spoštovani starši.

V naslednjem tednu bo pouk potekal za vse učence vseh razredov enako kot v tem tednu. Tudi drugih sprememb, ki bi še bolj omejevale ali sproščale, v novem odloku Vlade R.S. ni.

Bi vas pa rad obvestil, da smo s strani  NIJZ prejeli  obvestilo,  da so posodobili  Navodila vzgojno-izobraževalnim  zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. Obstoječemu navodilu za prepoznavo visoko rizičnih tesnih kontaktov (VRK) na predmetni stopnji OS je dodano:

Vsi sošolci iz matičnega oddelka; učitelji/učiteljice in drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut, pri čemer obstaja naslednja izjema: učiteljem, ki so bili v razredu, v katerem je bila okužena oseba, ni  treba v karanteno, če so upoštevana higienska priporočila, vključno s prezračevanjem, in izpolnjena naslednja pogoja:

  • učitelj je ves čas pravilno uporabljal kirurško masko IR ali masko z višjo stopnjo zaščite in
  • vzdrževal medosebno razdaljo najmanj 2 m do učencev.

V  primeru, da je okužen učitelj na predmetni stopnji in je ta učitelj  izvajal  vse zgoraj  navedene  pogoje, učencem, ki jih je poučeval (45  minut) tudi ni potrebno v karanteno. Če učitelj vseh zgoraj naštetih pogojev ni  izvajal, se predlaga karantena na domu za vse učence, ki jih je poučeval.

Vsa navodila so dostopna na  https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

Naši učitelji in drugi zaposleni dosledno izvajajo vse priporočene dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe. Zato tudi priporočamo, tako mi kot NIJZ, da  učenci od 6. do 9. razreda za svojo varnost in zaščito, vseskozi uporabljajo zaščitno masko.

Vse dobro.

Draženko Šolaja, ravnatelj