Novice – šola

29. 09. 2021

Sprememba voznega reda v petek, 1. 10. 2021

Spoštovani starši, dragi učenci,

kot že napovedano smo na OŠ Prevole za letošnje šolsko leto pripravili nov Prometno varnostni načrt, ki je bil tudi potrjen na seji Sveta šole dne 22. 09. 2021. Spremembe, ki jih nov načrt prinaša, se predvsem nanašajo na ukinitev postajališč v vasi Žvirče kjer bo sedaj le eno postajališče pri gasilnem domu, ukinitev postajališča v vasi Hinje kjer bo sedaj postajališče pri gasilnem domu in na avtobusni postaji Hinje in ukinitev postajališča na Selih kjer bo sedaj le eno postajališče na sredini vasi. Poleg tega smo vpeljali podaljšano progo Prevole-Pleš-Hinje- Lazina-Smuka. Podaljšanje proge je bilo odobreno s strani ustanovitelja, Občine Žužemberk, in bo financirano s strani staršev otrok, ki prihajajo s Smuke. Trajanje prevozov se zaradi vsega skupaj podaljšuje za 10 minut.

Prosim vas, da si pogledate nov vozni red in ga s petkom, 1. 10. 2021 tudi upoštevate.

Vožnja: september, november, januar, marec, maj

1. Visejec – Sela – Vrh – Prevole                       6.40                  14.20
2. Hinje – Hrib – Pleš – Smuka – Prevole       6.55                   14.35
3. Žvirče – Prevole                                                7.15                   14.55
4. Lopata – Ratje – Prevole                                 7.30                  15.10

Vožnja: oktober, december, februar, april, junij

1. Lopata – Ratje – Prevole                                  6.40                  14.20
2. Žvirče – Prevole                                                 6.55                   14.40
3. Hinje – Hrib – Pleš – Smuka – Prevole       7.05                   14.50
4. Visejec – Sela – Vrh – Prevole                        7.30                   15.10

 

Draženko Šolaja, ravnatelj