Novice – šola

16. 10. 2021

Navodila za delo na daljavo učencem 5. in 6. razreda

Spoštovani starši,

kot ste že bili obveščeni prehajamo z naslednjim tednom k pouku na daljavo za učence 5. in 6. razreda. Pouk bo potekal skoraj ves čas v živo preko ZOOM povezave, ki jo učenci 5 razreda najdejo v spletni učilnici za SLOVENŠČINO in učenci 6. razreda v spletni učilnici za MATEMATIKO. Ta povezava bo aktivna cel dan in uporabljali jo bomo cel teden. Nekatere ure pouka bodo izvedene z objavo gradiv v spletni učilnici. Pouk bo potekal po enakem urniku kot smo ga izvajali v šoli in pričetek bo ob 7.55. Za vse učence, ki se ne bi udeleževali video ur, bomo beležili odsotnost. Za dneva dejavnosti, ki ju bomo izvedli v sredo in četrtek, bodo vsebine objavljene v spletni učilnici DNEVI DEJAVNOSTI. Seznam ur, ki bodo potekale v živo in tistih, ki bodo objavljene v posamezni spletni učilnici in tudi povezavo do ZOOM srečanj sem vam poslal po e-pošti.

Upam, da ne bo težav in bomo tudi takšno obliko pouka uspešno izpeljali.

Ostanite zdravi.

Draženko Šolaja, ravnatelj