Novice – vrtec

01. 12. 2022

Šolski skladi in skladi vrtcev – donacije (obrazec)

Spoštovani,

na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 142. člena Zakona o dohodnini so šolski skladi oziroma skladi vrtcev uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2022. Tako sta na seznam uvrščena tudi naša šola in vrtec. V zakonu je določeno, da se šolskemu skladu oz. skladu vrtca lahko nameni največ do 0,3% odmerjene dohodnine. Kot davkoplačevalci imamo pravico nameniti do 1% odmerjene dohodnine izbranim nevladnim organizacijam, političnim strankam, reprezentativnim sindikatom, registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim in šolskih skladom ali skladom vrtcev. To pomeni, če se boste odločili in našemu šolskemu skladu namenili 0,3% odmerjene dohodnine, lahko še vedno razpolagate s preostalih 0,7% in jih donirate komu drugemu. Več o tem najdete na povezavi: eDavki – Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si)

Naprošamo vas, da svoj delež odmerjene dohodnine (0,3%) namenite našemu skladu in ga s tem obogatite. Hkrati vas naprošamo, da k temu nagovorite tudi vaše znance, sorodnike, prijatelje.

Tudi sami smo bogatili naš sklad z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za adventno okrasje, ki smo ga sami izdelali. Z donacijami je bilo zbrano 908,10€. Vrtec bo v decembru izvedel tudi svoj bazar. Poteka tudi akcija zbiranja starega papirja. Vsako leto s sredstvi iz sklada pomagamo učencem pri plačilu šole v naravi ali pa nabavljamo učila in opremo, ki nam je v pomoč pri pouku ali pri delu v vrtcu, zato je vsak € dobrodošel.

Za vse, ki bi se za donacijo odločili, prilagam še obrazec z izpolnjenimi našimi podatki.

Vse dobro in hvala že v naprej.

Draženko Šolaja, ravnatelj